'Siopiwch yn lleol," medd AC y Rhondda

 Bike_Dr.jpg

Ymwelodd Leanne Wood â dau fusnes lleol yn rhan o ymgyrch i annog mwy o bobl i siopa'n lleol.

 

Galwodd AC y Rhondda heibio i'r Bike Doctor a'r Deli yn y Porth fel rhan o'r Sadwrn Busnesau Bychain blynyddol a hyrwyddir gan Ffederasiwn y Busnesau Bychain (FfBB). Yng Nghymru, galwodd y Ffederasiwn ar bobl i wario o leiaf £10 mewn busnesau bychain annibynnol ar y diwrnod ei hun.


Yn ystod yr ymweliadau, ymunodd ymgeiswyr Plaid Cymru ward y Porth, Alun Cox a Julie Williams â Leanne.
Dywedodd Ms. Wood, "Mae'n braf gweld y ddau fusnes hyn yn llwyddo yng nghanol y dref. Er eu bod yn wahanol o ran y cynnyrch a werthir, mae'r Bike Doctor a'r Deli yn un yn eu hymrwymiad i gynnyrch o safon ac mewn darparu gwasanaeth ardderchog i'w cwsmeriaid.


Maen nhw'n enghraifft dda o'r hyn y gall busnesau bychain ei gynnig, yn wahanol i werthwyr mwy. Rwy'n annog pawb sydd am weld canol ein trefi'n goroesi ac yn ffynnu i gefnogi eu busnesau lleol a siopa'n lleol nawr cyn y Nadolig ac wedyn.

"Nid ond er lles y busnesau y gofynnaf hyn, ond hefyd er mwyn y staff a gyflogir ganddynt a'r economi leol. Dangosodd ymchwil fod rhwng 50c - 70c o bob £1 a werir mewn busnesau annibynnol lleol yn cylchdroi nôl i mewn i'r economi leol honno. Am bob punt a werir mewn archfarchnadoedd ar gyrion trefi ac ar-lein, dim ond 5c sy'n dychwelyd i'r economi leol.
Dyna pam mae Plaid Cymru'n hapus i gefnogi Sadwrn y Busnesau Bychain, gan fod gwella ein heconomi'n flaenoriaeth."

Os ydych am gefnogi Plaid Cymru yn yr etholiadau lleol, cliciwch y cysylltydd yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.