Artist o Fri yn Rhoddi Darlun i Arweinydd Plaid Cymru

Kevin_Sinnott_Shelter_edit.jpg

Mae un o artistiaid blaenaf Cymru wedi rhoddi gwaith celf gwreiddiol i arweinydd Plaid Cymru Leader Leanne Wood fel “arwydd o gefnogaeth a gwerthfawrogiad o’r llwybr unig a chaled y mae’n rhaid idid deithio yng ngwleidyddiaeth Prydain.”

Yr oedd Kevin Sinnott, sydd wedi arddangos ei waith ledled y byd ac wedi creu oriel gelf o’r radd flaenaf ym Mhontycymmer yng Nghwm Garw, wedi rhoi’r  darlun a baentiwyd ddeng mlynedd yn ôl dan y teitl ‘Shelter’ i Leanne yn gynharach eleni. Ers hynny mae wedi gwneud rhodd ohono i Blaid Cymru ond mae’n cael ei arddangos ar hyn o bryd ar wal ei swyddfa ym Mae Caerdydd.

Cafodd darlun enwocaf Mr Sinnott - ‘Running Away with the Hairdresser’ – ei brynu gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru er mwyn iddo gael ei arddangos i’r genedl am flynyddoedd i ddod. 

Am y darlun a roddwyd i Leanne,  dywedodd Mr Sinnott: “Gwnaed y llun tua 2008.  Y cyfansoddiad sy’n dod yn gyntaf yn wastad, cyn y syniad am y faner, hyd yn oed. Yr oedd y bachgen/dyn yn cysgodi dan rywbeth. Fel y gellir gweld, mae’n troi yn ddraig goch. Nid oes negeseuon dwfn i’m darluniau, nid gwneud sylwadau am y “noddfa ddiwethaf...” etc. yr  oeddwn i.

“Gall pobl ddarllen yr hyn a fynnant i mewn iddo.”

Ychwanegodd: “Yr oedd yr anrheg i’r Blaid - trwy Leanne – yn arwydd o gefnogaeth a gwerthfawrogiad o’r llwybr unig a chaled y mae’n rhaid iddi deithio yng ngwleidyddiaeth Prydain.

“Os yw Cymru angen newid, Leanne sydd debycaf o’i gyflwyno. Mae’n sefyll yn gadarn ac yn gwrthwynebu ymosodiadau sbeitlyd a phenderfynol.

“Mae gwleidyddiaeth yn newid yn y Cymoedd. Rhaid oedd i fenywod y Rhondda, fel eu dynion, gael eu gwneud o ddur. Un felly yw Leanne hefyd. Nid cysgodi dan Y Ddraig Goch y mae hi, ond ei defnyddio fel erfyn cryf.”

Dywedodd Ms Wood: “Rwy’n ddiolchgar iawn i Kevin Sinnott am ei haelioni yn rhoi’r gwaith celf hyfryd hwn yn anrheg.

“Fel llawer o’i ddarluniau, mae’r ystyr dyfnach yn agored i’w ddehongli, ond does dim amheuaeth am ei ddawn artistig. I mi, mae’r darlun hwn yn arwydd o drugaredd, balchder cenedlaethol a gobaith; rhinweddau sy’n nodweddu Plaid Cymru.

“Dyma waith celf eiconig gan un o artistiaid mwyaf dawnus Cymru. Nid yn unig y mae Kevin yn artist o’r radd flaenaf, y mae hefyd yn unigolyn caredig a dyngarol ac yr wyf yn falch o’i alw yn gyfaill i mi.

“Gobeithio y bydd y darlun hwn yn ased i Blaid Cymru am flynyddoedd i ddod.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.