Hen Bryd Cael y Cyngor Newydd am Gysgodi – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod pobl sy’n glinigol fregus wedi cael cyngor i aros adref, dywedodd AoS y Rhondda Leanne Wood: “Rwyf yn croesawu penderfyniad y Llywodraeth Lafur i ddychwelyd at y cyngor a roesant yn ystod y cyfnod cloi cyntaf i’r rhai sy’n glinigol fregus.

“Rwyf wedi bod yn galw am hyn ers rhai wythnosau, ac yr oedd yn edrych yn gynyddol anodd cyfiawnhau’r oed cyn rhoi’r cyngor hwn gan y Prif Weinidog a’r Gweinidog Iechyd. Yr oedd hyn yn arbennig o wir yn dilyn y datgeliad fod yr amrywiolyn newydd, mwy heintus o’r coronafeirws ar led yng Nghymru.

“Rwyf wedi gweld pobl yn Rhondda Cynon Taf yn dweud wrthyf eu bod wedi eu rhoi yn y sefyllfa ofnadwy o orfod dewis rhwng peryglu eu bywydau yn y gwaith neu aros gartref ac wynebu tlodi am nad oedd ganddynt hawl i aros gartref.

“Gobeithio y bydd y cyngor newydd hwn, sydd ond yn unol â’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Loegr, yn rhoi rhyw gysur a thawelwch meddwl i’r bobl hynny a  osodwyd mewn sefyllfa ofnadwy.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-12-23 09:14:30 +0000