Rôl Newydd i Leanne yng Nghabinet Cysgodol Plaid Cymru

tonyspic_small.jpg

Dywedodd Leanne Wood ei bod "yn edrych ymlaen at yr her" wedi iddi dderbyn rôl newydd yng Nghabinet Cysgodol Plaid Cymru.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros y Rhondda hefyd y byddai’n defnyddio ei swydd fel Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros Dai a Chyfiawnder Cymdeithasol i "gefnogi a grymuso rhai o'n dinasyddion mwyaf gorthrymedig."

Mae'r portffolio hefyd yn cynnwys Adfywio a Chydraddoldebau, sy'n cynnwys cyfrifoldeb am fudd-daliadau lles a chyfiawnder troseddol, carchardai, y gwasanaeth prawf, llysoedd a chyffuriau.

Derbyniodd y rôl newydd fel rhan o adrefnu cyfrifoldebau Aelodau Cynulliad Plaid Cymru o dan yr arweinydd newydd, Adam Price.

Wrth ymateb i'r apwyntiad, dywedodd Ms Wood: "Rwy'n falch i dderbyn fy rôl newydd yn nhîm Plaid Cymru.

"Bydd yn gyfle  da i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd a gwaith polisi a all helpu, gefnogi, a grymuso rhai o'n dinasyddion mwyaf difreintiedig.

"Mae digon o heriau o’n blaenau gyda'r newidiadau mewn budd-daliadau a'r problemau dybryd yn y system cyfiawnder troseddol a'r sector tai wedi degawd o doriadau oherwydd llymder."

Ychwanegodd: "Byddaf yn defnyddio fy mhrofiad fel swyddog prawf, gweithiwr ieuenctid a gweithiwr Cymorth i Fenywod, yn ogystal ag aelod o fwrdd rheoli CiF (cadeirydd), er mwyn estyn llaw i’n cymunedau a mynd i’r afael â'r problemau maent yn eu hwynebu. Edrychaf ymlaen at yr her. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.