Rôl Newydd i Leanne yng Nghabinet Cysgodol Plaid Cymru

tonyspic_small.jpg

Dywedodd Leanne Wood ei bod "yn edrych ymlaen at yr her" wedi iddi dderbyn rôl newydd yng Nghabinet Cysgodol Plaid Cymru.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros y Rhondda hefyd y byddai’n defnyddio ei swydd fel Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros Dai a Chyfiawnder Cymdeithasol i "gefnogi a grymuso rhai o'n dinasyddion mwyaf gorthrymedig."

Mae'r portffolio hefyd yn cynnwys Adfywio a Chydraddoldebau, sy'n cynnwys cyfrifoldeb am fudd-daliadau lles a chyfiawnder troseddol, carchardai, y gwasanaeth prawf, llysoedd a chyffuriau.

Derbyniodd y rôl newydd fel rhan o adrefnu cyfrifoldebau Aelodau Cynulliad Plaid Cymru o dan yr arweinydd newydd, Adam Price.

Wrth ymateb i'r apwyntiad, dywedodd Ms Wood: "Rwy'n falch i dderbyn fy rôl newydd yn nhîm Plaid Cymru.

"Bydd yn gyfle  da i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd a gwaith polisi a all helpu, gefnogi, a grymuso rhai o'n dinasyddion mwyaf difreintiedig.

"Mae digon o heriau o’n blaenau gyda'r newidiadau mewn budd-daliadau a'r problemau dybryd yn y system cyfiawnder troseddol a'r sector tai wedi degawd o doriadau oherwydd llymder."

Ychwanegodd: "Byddaf yn defnyddio fy mhrofiad fel swyddog prawf, gweithiwr ieuenctid a gweithiwr Cymorth i Fenywod, yn ogystal ag aelod o fwrdd rheoli CiF (cadeirydd), er mwyn estyn llaw i’n cymunedau a mynd i’r afael â'r problemau maent yn eu hwynebu. Edrychaf ymlaen at yr her. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.