Leanne ac Awdur Dylanwadol yn Cynnal Noson o Drafodaeth

Port_Talbot_pic_2_(small).jpg

Bydd AC y Rhondda Leanne Wood yn cynnal digwyddiad yn ei hetholaeth gyda’r awdures a’r ymgyrchwraig hawliau dynol Selma James.

Bydd y digwyddiad, a noddir gan Chwarae Teg ac a gynhelir yn Oriel y Gweithwyr yn Ynyshir, yn cynnwys sgrinio ffilm nodedig Selmao’r 70au ‘Women of the Rhondda.’

Ar agenda’r drafodaeth bydd y frwydr  dros hawliau menywod yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Dywedodd Leanne: “Mae croeso i bawb fynychu Oriel y Gweithwyr am yr hyn sy’n addo bod yn noson ddifyr o drafodaeth a dadl. Rwyf wrth fy modd fod Selma James yn dod i’r Rhondda ac y bydd yn dangos ei ffilm ‘Women of the Rhondda’ a fydd, meddai, yn gwireddu breuddwyd fydd ganddi ers amser.

“Mae wedi cael cymaint o effaith ar fudiad y menywod a’r frwydr dros hawliau dynol sylfaenol yn ystod ei gyrfa a barodd fwy na chwe degawd. Bydd yn wych clywed ei barn am y modd y gall agweddau fod wedi newid, neu beidio, ers iddi ddechrau ysgrifennu.

“Bydd hwn yn ddigwyddiad unigryw, felly buaswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn hyn i RSVP mor fuan ag sydd modd rhag cael eu siomi.”

I RVSP ar gyfer y digwyddiad hwn, e-bostiwch [email protected] , ffoniwch 01443 681420 neu decstio 07703889067.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.