Leanne ac Awdur Dylanwadol yn Cynnal Noson o Drafodaeth

Port_Talbot_pic_2_(small).jpg

Bydd AC y Rhondda Leanne Wood yn cynnal digwyddiad yn ei hetholaeth gyda’r awdures a’r ymgyrchwraig hawliau dynol Selma James.

Bydd y digwyddiad, a noddir gan Chwarae Teg ac a gynhelir yn Oriel y Gweithwyr yn Ynyshir, yn cynnwys sgrinio ffilm nodedig Selmao’r 70au ‘Women of the Rhondda.’

Ar agenda’r drafodaeth bydd y frwydr  dros hawliau menywod yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Dywedodd Leanne: “Mae croeso i bawb fynychu Oriel y Gweithwyr am yr hyn sy’n addo bod yn noson ddifyr o drafodaeth a dadl. Rwyf wrth fy modd fod Selma James yn dod i’r Rhondda ac y bydd yn dangos ei ffilm ‘Women of the Rhondda’ a fydd, meddai, yn gwireddu breuddwyd fydd ganddi ers amser.

“Mae wedi cael cymaint o effaith ar fudiad y menywod a’r frwydr dros hawliau dynol sylfaenol yn ystod ei gyrfa a barodd fwy na chwe degawd. Bydd yn wych clywed ei barn am y modd y gall agweddau fod wedi newid, neu beidio, ers iddi ddechrau ysgrifennu.

“Bydd hwn yn ddigwyddiad unigryw, felly buaswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn hyn i RSVP mor fuan ag sydd modd rhag cael eu siomi.”

I RVSP ar gyfer y digwyddiad hwn, e-bostiwch Leanne.wood@cynulliad.cymru , ffoniwch 01443 681420 neu decstio 07703889067.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.