Arriva - Rhagor o seddi

Diweddariad am y datganiad isod gan Drenau Arriva Cymru

Diolch i’r platfform newydd ar Gaerdydd Canolog, a gwelliannau signal gan Network Rail, gellir ychwanegu 104 o seddi i’r gwasanaeth 06.47 o Dreherbert i Gaerdydd.

Nid cerbydau newydd yw’r rhain ond cerbydau sydd wedi cael eu cymryd o lefydd eraill ar rwydwaith Arriva. Mae symud cerbydau cyfredol o amgylch i gynyddu’r capasiti ar gyfer y cymoedd i’w groesawu, ond dyw e dal ddim yn ddigon da. Ateb dros dro yw hwn yn unig, sy’n lleihau’r capasiti mewn mannau eraill, megis ar wasanaethau Penarth a’r Barri. Mae angen i ni weld cynnydd go iawn yn nifer y cerbydau a’r gwasanaethau yng Nghymru. 

Mae’n dda i weld cynnydd, ond ryn ni’n dal i aros am y gwasanaeth ryn ni’n ei haeddu ac fe fydda i’n parhau i wthio am welliannau pellach.

https://arrivatrainswales-newsroom.prgloo.com/news/arriva-trains-wales-is-set-to-double-capacity-on-some-of-the-busiest-trains-into-cardiff-1  

 arriva.JPG


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.