Arriva - Rhagor o seddi

Diweddariad am y datganiad isod gan Drenau Arriva Cymru

Diolch i’r platfform newydd ar Gaerdydd Canolog, a gwelliannau signal gan Network Rail, gellir ychwanegu 104 o seddi i’r gwasanaeth 06.47 o Dreherbert i Gaerdydd.

Nid cerbydau newydd yw’r rhain ond cerbydau sydd wedi cael eu cymryd o lefydd eraill ar rwydwaith Arriva. Mae symud cerbydau cyfredol o amgylch i gynyddu’r capasiti ar gyfer y cymoedd i’w groesawu, ond dyw e dal ddim yn ddigon da. Ateb dros dro yw hwn yn unig, sy’n lleihau’r capasiti mewn mannau eraill, megis ar wasanaethau Penarth a’r Barri. Mae angen i ni weld cynnydd go iawn yn nifer y cerbydau a’r gwasanaethau yng Nghymru. 

Mae’n dda i weld cynnydd, ond ryn ni’n dal i aros am y gwasanaeth ryn ni’n ei haeddu ac fe fydda i’n parhau i wthio am welliannau pellach.

https://arrivatrainswales-newsroom.prgloo.com/news/arriva-trains-wales-is-set-to-double-capacity-on-some-of-the-busiest-trains-into-cardiff-1  

 arriva.JPG


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.