Leanne Wood Yn Croesawu Tro-Pedol Ar Dorri Grant Gwisg Ysgol

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu tro-pedol Llywodraeth Lafur Cymru ar dorri’r grant ar gyfer gwisg ysgol.

 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru fod y Llywodraeth o’r diwedd wedi cymryd y penderfyniad cywir yn dilyn eu penderfyniad gwreiddiol i gael gwared â’r cynllun sy’n cynnig cymorth ariannol i deuluoedd sydd yn ei chael hi’n anodd i fforddio gwisgoedd ysgol.

Daw’r newid wedi misoedd o ymgyrchu a phwyso trwm ar Weinidogion yn y Senedd gan Blaid Cymru. Yn lleol, mae Ms Wood wedi ysgrifennu at holl ysgolion y Rhondda i holi am eu polisi ar wisg ysgol a pha gymorth sydd ar gael i deuluoedd sy’n methu fforddio’r gwisgoedd.

“Rwy’n falch i glywed fod y Llywodraeth Lafur wedi dod at ei choed ynglŷn â’r grant gwisg ysgol,” medd Ms Wood.

“Mae’r penderfyniad gwreiddiol i gael gwared â’r cynllun wedi achosi cryn bryder i deuluoedd ac wedi gadael awdurdodau lleol yn gorfod ceisio dod o hyd i’r arian coll allan o’u cyllidebau. Doedd dim synnwyr iddo.”

"Mae Plaid Cymru wedi dadlau’r gryf y dylid gwrthdroi’r penderfyniad. Mae’n dda gweld bod y gwaith caled hwn wedi dwyn ffrwyth yng ngwelliannau’r cynllun newydd fydd yn dod yn ei le.

“Dros y misoedd diwethaf ryn ni wedi gweld Gweinidogion Llafur yn dynwared eu cymheiriaid Torïaidd yn San Steffan a dyma esiampl dda o hynny.

“Gwell hwyr na hwyrach yn yr achos hwn ond rhaid gofyn sut gallai’r Llywodraeth Lafur ystyried targedu’r teuluoedd mwyaf difreintiedig ar gyfer mesurau arbed arian yn y lle cyntaf.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi hi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.