Leanne Wood Yn Croesawu Tro-Pedol Ar Dorri Grant Gwisg Ysgol

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi croesawu tro-pedol Llywodraeth Lafur Cymru ar dorri’r grant ar gyfer gwisg ysgol.

 

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru fod y Llywodraeth o’r diwedd wedi cymryd y penderfyniad cywir yn dilyn eu penderfyniad gwreiddiol i gael gwared â’r cynllun sy’n cynnig cymorth ariannol i deuluoedd sydd yn ei chael hi’n anodd i fforddio gwisgoedd ysgol.

Daw’r newid wedi misoedd o ymgyrchu a phwyso trwm ar Weinidogion yn y Senedd gan Blaid Cymru. Yn lleol, mae Ms Wood wedi ysgrifennu at holl ysgolion y Rhondda i holi am eu polisi ar wisg ysgol a pha gymorth sydd ar gael i deuluoedd sy’n methu fforddio’r gwisgoedd.

“Rwy’n falch i glywed fod y Llywodraeth Lafur wedi dod at ei choed ynglŷn â’r grant gwisg ysgol,” medd Ms Wood.

“Mae’r penderfyniad gwreiddiol i gael gwared â’r cynllun wedi achosi cryn bryder i deuluoedd ac wedi gadael awdurdodau lleol yn gorfod ceisio dod o hyd i’r arian coll allan o’u cyllidebau. Doedd dim synnwyr iddo.”

"Mae Plaid Cymru wedi dadlau’r gryf y dylid gwrthdroi’r penderfyniad. Mae’n dda gweld bod y gwaith caled hwn wedi dwyn ffrwyth yng ngwelliannau’r cynllun newydd fydd yn dod yn ei le.

“Dros y misoedd diwethaf ryn ni wedi gweld Gweinidogion Llafur yn dynwared eu cymheiriaid Torïaidd yn San Steffan a dyma esiampl dda o hynny.

“Gwell hwyr na hwyrach yn yr achos hwn ond rhaid gofyn sut gallai’r Llywodraeth Lafur ystyried targedu’r teuluoedd mwyaf difreintiedig ar gyfer mesurau arbed arian yn y lle cyntaf.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi hi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch wneud hyn trwy glicio ar y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.