Gwneud ein Cymunedau'n Fwy Diogel

diogel_top.JPG

 

Gwneud Ein Cymunedau'n Fwy Diogel

"Am y tro cyntaf mewn 82 mlynedd o hanes, daeth Plaid Cymru yn rhan o lywodraeth yn dilyn etholiadau Mai 2007. Mae rhaglen lywodraethu Cymru’n Un, a luniwyd ar y cyd gan Blaid Cymru a’r Blaid Lafur, yn nodi ein bod ‘am weld system cyfiawnder ieuenctid a throseddol sy’n deg, system y mae gan bobl Cymru hyder ynddi’ ac y ‘byddwn yn ystyried y dystiolaeth ar gyfer datganoli’r System Cyfiawnder Troseddol’.

"Cyn i mi gael fy ethol i’r Cynulliad Cenedlaethol, roeddwn yn gweithio fel Swyddog Prawf, fel gweithiwr cymorth i gorff Cymorth i Fenywod a hefyd yn dysgu gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

"Cefais fy mhenodi’n Weinidog Cysgodol dros Gyfiawnder Cymdeithasol y Blaid ar ôl cael fy ethol yn 2003 a chedwais y swydd tan ar ôl etholiadau’r Cynulliad yn 2007.

"Fe gomisiynwyd y papur hwn fel rhan o waith datblygu polisi Plaid Cymru, sy’n cael ei gyflawni dan nawdd Uned Datblygu Polisi Plaid Cymru. Fe fydd, gobeithio, yn tynnu sylw pobl at fater sy’n berthnasol iawn i lawer o bobl Cymru, ac yn cyfrannu at y drafodaeth ar ddyfodol y System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru drwy ddadlau o blaid yr achos i’w datganoli. "


Leanne Wood AC, Plaid Cymru Gwanwyn 2008

 

I weld y ddogfen cliciwch YMA


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.