Gwneud ein Cymunedau'n Fwy Diogel

diogel_top.JPG

 

Gwneud Ein Cymunedau'n Fwy Diogel

"Am y tro cyntaf mewn 82 mlynedd o hanes, daeth Plaid Cymru yn rhan o lywodraeth yn dilyn etholiadau Mai 2007. Mae rhaglen lywodraethu Cymru’n Un, a luniwyd ar y cyd gan Blaid Cymru a’r Blaid Lafur, yn nodi ein bod ‘am weld system cyfiawnder ieuenctid a throseddol sy’n deg, system y mae gan bobl Cymru hyder ynddi’ ac y ‘byddwn yn ystyried y dystiolaeth ar gyfer datganoli’r System Cyfiawnder Troseddol’.

"Cyn i mi gael fy ethol i’r Cynulliad Cenedlaethol, roeddwn yn gweithio fel Swyddog Prawf, fel gweithiwr cymorth i gorff Cymorth i Fenywod a hefyd yn dysgu gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.

"Cefais fy mhenodi’n Weinidog Cysgodol dros Gyfiawnder Cymdeithasol y Blaid ar ôl cael fy ethol yn 2003 a chedwais y swydd tan ar ôl etholiadau’r Cynulliad yn 2007.

"Fe gomisiynwyd y papur hwn fel rhan o waith datblygu polisi Plaid Cymru, sy’n cael ei gyflawni dan nawdd Uned Datblygu Polisi Plaid Cymru. Fe fydd, gobeithio, yn tynnu sylw pobl at fater sy’n berthnasol iawn i lawer o bobl Cymru, ac yn cyfrannu at y drafodaeth ar ddyfodol y System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru drwy ddadlau o blaid yr achos i’w datganoli. "


Leanne Wood AC, Plaid Cymru Gwanwyn 2008

 

I weld y ddogfen cliciwch YMA


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.