Leanne Wood AC Rhondda yn addo Cefnogi Ffermwyr Cymru

IMG_20160718_142538.jpg 

Mae Leanne Wood AC Rhondda wedi dangos ymrwymiad i gymuned amaethyddol Cymru wrth addo i gefnogi ymgyrch NFU Cymru, ‘Mae’n Amser Cefnogi ffermwyr Cymru’ yn Sioe Frenhinol Cymru.

Cyfarfu Leanne Wood AC gyda swydd-ddeiliaid NFU Cymru ar faes y Sioe yn Llanelwedd wythnos hon i drafod y modd gorau i ddangos cefnogaeth i ffermwyr Cymru ac i hyrwyddo’u cynnyrch.

Mae’r ymgyrch ‘Mae’n Amser Cefnogi Ffermwyr Cymru’ yn annog defnyddwyr i ddangos eu cefnogaeth i ffermwyr Cymru gan addo i brynu cynnyrch Cymreig.

Meddai Leanne Wood AC, "Mae ffermwyr Cymru’n chwarae rhan hanfodol wrth gyfrannu at ddiogelwch bwyd, datblygiad economaidd a chymunedol a chynaladwyedd amgylcheddol. Felly, mae’n orchmynnol i ddefnyddwyr gefnogi’r diwydiant trwy feddwl am Gymru a’i chynnyrch wrth iddynt fynd i siopa. Rwy’n fodlon iawn cefnogi ymgyrch NFU Cymru ‘Mae’n Amser Cefnogi Ffermwyr Cymru’ ac rwy’n annog pobl Rhondda a ledled y wlad i ymuno â mi i gefnogi’r ymgyrch bwysig hon."

Meddai Llywydd NFU Cymru Stephen James, "Rydym yn ddiolchgar i Leanne Wood AC am roi cefnogaeth i ymgyrch NFU Cymru ‘Mae’n Amser Cefnogi Ffermwyr Cymru’ wrth ymweld â’r Sioe Fawr eleni. Nid oes amheuaeth ar hyn o bryd bod hwn yn amser heriol i’r diwydiant amaeth. Felly mae’n dda gwybod y bydd Leanne Wood yn hyrwyddo ffermwyr Cymru yn ei hardal."

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch NFU Cymru  ,Mae’n Amser Cefnogi Ffermio Cymru’, byddwch cystal ag ymweld â www.nfu-cymru.org.uk


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.