Leanne Wood AC Rhondda yn addo Cefnogi Ffermwyr Cymru

IMG_20160718_142538.jpg 

Mae Leanne Wood AC Rhondda wedi dangos ymrwymiad i gymuned amaethyddol Cymru wrth addo i gefnogi ymgyrch NFU Cymru, ‘Mae’n Amser Cefnogi ffermwyr Cymru’ yn Sioe Frenhinol Cymru.

Cyfarfu Leanne Wood AC gyda swydd-ddeiliaid NFU Cymru ar faes y Sioe yn Llanelwedd wythnos hon i drafod y modd gorau i ddangos cefnogaeth i ffermwyr Cymru ac i hyrwyddo’u cynnyrch.

Mae’r ymgyrch ‘Mae’n Amser Cefnogi Ffermwyr Cymru’ yn annog defnyddwyr i ddangos eu cefnogaeth i ffermwyr Cymru gan addo i brynu cynnyrch Cymreig.

Meddai Leanne Wood AC, "Mae ffermwyr Cymru’n chwarae rhan hanfodol wrth gyfrannu at ddiogelwch bwyd, datblygiad economaidd a chymunedol a chynaladwyedd amgylcheddol. Felly, mae’n orchmynnol i ddefnyddwyr gefnogi’r diwydiant trwy feddwl am Gymru a’i chynnyrch wrth iddynt fynd i siopa. Rwy’n fodlon iawn cefnogi ymgyrch NFU Cymru ‘Mae’n Amser Cefnogi Ffermwyr Cymru’ ac rwy’n annog pobl Rhondda a ledled y wlad i ymuno â mi i gefnogi’r ymgyrch bwysig hon."

Meddai Llywydd NFU Cymru Stephen James, "Rydym yn ddiolchgar i Leanne Wood AC am roi cefnogaeth i ymgyrch NFU Cymru ‘Mae’n Amser Cefnogi Ffermwyr Cymru’ wrth ymweld â’r Sioe Fawr eleni. Nid oes amheuaeth ar hyn o bryd bod hwn yn amser heriol i’r diwydiant amaeth. Felly mae’n dda gwybod y bydd Leanne Wood yn hyrwyddo ffermwyr Cymru yn ei hardal."

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch NFU Cymru  ,Mae’n Amser Cefnogi Ffermio Cymru’, byddwch cystal ag ymweld â www.nfu-cymru.org.uk


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.