Leanne yn Ymateb i Golli Gwasanaethau Ysbyty yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion y bydd rhai gwasanaethau bydwreigiaeth a phlant yn cael eu symud o Ysbyty Brenhinol Morgannwg Hospital yn Llantrisant, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Dyw’r newyddion hwn ddim yn syndod oherwydd ei fod yn dod o ganlyniad i benderfyniad terfynol Rhaglen De Cymru yn 2014.

“Fel llawer a orymdeithiodd yn erbyn symud gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg, rwyf er hynny yn siomedig y bydd obsesiwn y Llywodraeth Lafur gyda chanoli gwasanaethau yn cael ei weithredu o’r diwedd.

“Roedd gan lawer o bobl bryderon mawr am deithio ymhellach i dderbyn gofal oedd yn cael ei arwain gan feddygon ymgynghorol, ac yr oeddent yn teimlo wedi hynny nad ymdriniwyd â’r pryderon hynny.

“Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, byddaf yn monitro’r sefyllfa er mwyn gweld pa effaith gaiff y newidiadau hyn ar gleifion. Rwyf hefyd yn llawn ddisgwyl gweld cyflwyno’r buddsoddiad a’r gwasanaethau newydd a addawyd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg, a byddaf yn cadw llygad barcud ar y datblygiadau hynny.”

Ychwanegodd: “Mae Plaid Cymru o’r farn nad oes digon o staff o ran meddygon a nyrsys yng Nghymru, felly byddwn yn parhau i bwyso am ymdrin â’r diffygion hynny.

“Yn ddelfrydol, petaem yn cael cydraddoldeb gyda’r Alban o ran meddygon y pen o’r boblogaeth, gallem ddechrau ail-gyflwyno gwasanaethau yn ôl i ysbytai fel Ysbyty Brenhinol Morgannwg a fu ar eu colled o ganlyniad i agenda canoli Llafur.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.