Leanne yn Ymateb i Golli Gwasanaethau Ysbyty yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

 SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion y bydd rhai gwasanaethau bydwreigiaeth a phlant yn cael eu symud o Ysbyty Brenhinol Morgannwg Hospital yn Llantrisant, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Dyw’r newyddion hwn ddim yn syndod oherwydd ei fod yn dod o ganlyniad i benderfyniad terfynol Rhaglen De Cymru yn 2014.

“Fel llawer a orymdeithiodd yn erbyn symud gwasanaethau o Ysbyty Brenhinol Morgannwg, rwyf er hynny yn siomedig y bydd obsesiwn y Llywodraeth Lafur gyda chanoli gwasanaethau yn cael ei weithredu o’r diwedd.

“Roedd gan lawer o bobl bryderon mawr am deithio ymhellach i dderbyn gofal oedd yn cael ei arwain gan feddygon ymgynghorol, ac yr oeddent yn teimlo wedi hynny nad ymdriniwyd â’r pryderon hynny.

“Dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf, byddaf yn monitro’r sefyllfa er mwyn gweld pa effaith gaiff y newidiadau hyn ar gleifion. Rwyf hefyd yn llawn ddisgwyl gweld cyflwyno’r buddsoddiad a’r gwasanaethau newydd a addawyd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg, a byddaf yn cadw llygad barcud ar y datblygiadau hynny.”

Ychwanegodd: “Mae Plaid Cymru o’r farn nad oes digon o staff o ran meddygon a nyrsys yng Nghymru, felly byddwn yn parhau i bwyso am ymdrin â’r diffygion hynny.

“Yn ddelfrydol, petaem yn cael cydraddoldeb gyda’r Alban o ran meddygon y pen o’r boblogaeth, gallem ddechrau ail-gyflwyno gwasanaethau yn ôl i ysbytai fel Ysbyty Brenhinol Morgannwg a fu ar eu colled o ganlyniad i agenda canoli Llafur.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.