Ymgyrch dros lwybrau cerdded a beicio

Mae Leanne wedi gweithio gyda'r elusen feicio Sustrans i gyhoeddi adroddiad ar wella seilwaith beicio yn y Rhondda. Trefnwyd cyfarfod cyhoeddus hefyd a fynychwyd gan gymysgedd o feicwyr, cerddwyr a marchogion a unwyd yn y nod o greu llwybrau diogel, di-gar.

beicio.JPG

Meddai Leanne: “Fel rhywun sydd wedi ceisio beicio yn fy nghartref ym Mhenygraig, rwy’n gwybod y gall fod yn brofiad rhwystredig a pheryglus. “Mae seilwaith beicio yn y Rhondda ar ei hôl hi a hoffwn fod yn rhan o ymdrech tîm sy’n dod â hi i’r brig. Rydyn ni wedi'n bendithio â llwybrau beicio o'r radd flaenaf ar gyfer beicio mynydd a beicio ar y ffyrdd - mae'n bryd i ni wneud y gorau ohonyn nhw trwy ddarparu'r seilwaith sydd ei angen i'w gwneud yn fwy hygyrch. “Mae hefyd yn ymwneud â rhoi cyfle i bobl gymudo ar feic trwy ddarparu llwybr diogel i fyny ac i lawr y cymoedd. Mae'r math hwn o seilwaith wedi'i wneud mewn gwledydd eraill ac wedi'i wneud mewn rhannau eraill o Gymru felly nid oes unrhyw reswm pam na ellir ei efelychu yn y Rhondda. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.