Ymgyrch dros lwybrau cerdded a beicio

Mae Leanne wedi gweithio gyda'r elusen feicio Sustrans i gyhoeddi adroddiad ar wella seilwaith beicio yn y Rhondda. Trefnwyd cyfarfod cyhoeddus hefyd a fynychwyd gan gymysgedd o feicwyr, cerddwyr a marchogion a unwyd yn y nod o greu llwybrau diogel, di-gar.

beicio.JPG

Meddai Leanne: “Fel rhywun sydd wedi ceisio beicio yn fy nghartref ym Mhenygraig, rwy’n gwybod y gall fod yn brofiad rhwystredig a pheryglus. “Mae seilwaith beicio yn y Rhondda ar ei hôl hi a hoffwn fod yn rhan o ymdrech tîm sy’n dod â hi i’r brig. Rydyn ni wedi'n bendithio â llwybrau beicio o'r radd flaenaf ar gyfer beicio mynydd a beicio ar y ffyrdd - mae'n bryd i ni wneud y gorau ohonyn nhw trwy ddarparu'r seilwaith sydd ei angen i'w gwneud yn fwy hygyrch. “Mae hefyd yn ymwneud â rhoi cyfle i bobl gymudo ar feic trwy ddarparu llwybr diogel i fyny ac i lawr y cymoedd. Mae'r math hwn o seilwaith wedi'i wneud mewn gwledydd eraill ac wedi'i wneud mewn rhannau eraill o Gymru felly nid oes unrhyw reswm pam na ellir ei efelychu yn y Rhondda. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.