Cynlluniau i Wella Seiclo i Ddechrau yn Dilyn Cyfarfod gyda Leanne

D181E6DF-804E-4DFB-81E5-2C6C77302A74.jpeg

Mae Leanne Wood wedi cynnal cyfarfod gyda phawb sydd â diddordeb mewn hyrwyddo seiclo yn y Rhondda.

Gwahoddodd AC y Rhondda bobl o wahanol fudiadau i ddod ynghyd gyda’r nod o wella seilwaith a hygyrchedd i’r gamp i bobl o bob oedran a gallu.

Yn bresennol yn y cyfarfod – a gynhaliwyd yng nghaffi’r Barry Sidings ger Trehafod – yr oedd cynrychiolwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, fferm wynt Pen y Cymoedd, Trenau Arriva Cymru, Cymdeithas Twnnel y Rhondda, Croeso i’n Coedwigoedd, Sustrans, Seiclo’r Cwm, Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian a Bike Doctor; y busnes sy’n rhedeg y caffi ac sy’n berchen ar siop feics leol.

Yn ystod y cyfarfod, trafodwyd darpariaeth feicio yn y Rhondda, ynghyd â ffyrdd i wella’r cyfan a chyfleoedd am gyllid fel y gallai ddigwydd. Daeth y cyfarfod i ben gyda chytundeb i ddwyn ynghyd y gwahanol grwpiau yn y Rhondda a thu hwnt i weithio gyda’i gilydd i wella’r ddarpariaeth seiclo.

Wedyn, dywedodd Leanne: “Roeddwn yn wirioneddol falch gyda’r ffordd yr aeth y cyfarfod. Daeth llawer o wahanol grwpiau ynghyd i drafod yr hyn y gellid ei wneud i drawsnewid seiclo yn y Rhondda. Ar hyn o bryd, mae gennym lawer o arfer da hwnt ac yma, ond mae angen gweithio i ddod â phopeth ynghyd.

“Fy ngweledigaeth i fyddai am lwybr seiclo sy’n arwain yr holl ffordd i fyny’r Fawr at Dwnnel y Rhondda fel bod y seilwaith yno i fanteisio ar yr hyn allai fod yn atyniad o bwys. Mae’n bwysig i ni ddarparu llwybr diogel i seiclwyr deithio i fyny ac i lawr y Fawr; mae hyn yn digwydd mewn cymoedd eraill.

“Fe hoffwn hefyd weld datblygu’r Barry Sidings gan bod yma botensial iddo ddod yn ganolfan beicio mynydd i seiclwyr o bob gallu ac oedran. Mae hyn yn wahanol i rai o’r cyrchfannau beicio mynydd eraill yng Nghymru sydd mewn gwirionedd ond yn addas i bobl o allu eithaf datblygedig, ac sy’n gallu bod yn ddrud i’w defnyddio.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae gennym bopeth i wneud y Rhondda yn gyrchfan o’r radd flaenaf i bob math o seiclwyr, waeth beth fydd eu dewis – llwybrau neu fynyddoedd. Mae gennym ddigon o diroedd serth a bryniau, coedwigoedd a harddwch naturiol.

“Mae’n bryd i ni wneud y gorau o’r hyn sydd gennym a chael mwy o bobl i seiclo, oherwydd mae manteision hyn yn nhermau iechyd a’r economi yn hysbys.

“Rwy’n gobeithio y gall y gwahanol grwpiau lleol yn yr ardal ddod ynghyd yn awr a pheri bod hyn yn digwydd. Gwyliwch am y newyddion.”

Os ydych yn rhannu gweledigaeth Leanne am seiclo yn y Rhondda, beth am gysylltu â hi i ddatgan eich cefnogaeth? Dyma’i chyfeiriad ebost Leanne.wood@assembly.wales 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.