Leanne yn Rhoi Pwysau ar Lywodraeth Cymru am Wthio Strategaeth Cerbydau Rheilffyrdd i Gefn y Ciw

MH_050716_Plaid_Cymru_108.JPG 

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru am fethu â gweithredu argymhellion allweddol o dair blynedd yn ôl a fuasai wedi gwella teithio ar y rheilffyrdd.

Daliodd arweinydd Plaid Cymru, sy’n dod o Benygraig, Ysgrifennydd y Cabinet i gyfrif yn ystod sesiwn lawn yn ddiweddar.

Dros yr wythnosau diwethaf, cyfarfu Ms Wood â rheolwr-gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru Ian Bullock i drafod gorlenwi ar y gwasanaeth rhwng Caerdydd a’r Rhondda pryd y cafodd disgyblion oedd yn teithio i Ysgol Gyfun Treorci gael eu troi ymaith o’r cerbydau.

Dywedodd Ms Wood fod diffyg cerbydau yng Nghymru yn ffactor fawr yn y gorlenwi ar drenau’r cymoedd y cafodd hi brofiad uniongyrchol ohono wrth deithio yn ôl ac ymlaen o Fae Caerdydd.

Dywedodd Ms Wood ei fod yn “ddirgelwch” pam nad yw Llywodraeth Cymru wedi gweithredu ar argymhellion allweddol a wnaed iddynt gan Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad yn 2013.

Dywedodd adroddiad y pwyllgor, o’r enw ‘Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau’, mai ‘mater o frys’ oedd datblygu a chyhoeddi strategaeth cerbydau rheilffyrdd.

Ychwanegodd yr adroddiad fod angen ‘sicrhau y cymerir penderfyniadau o bwys ar gydnawsedd cerbydau ar gyfer trydaneiddio a hygyrchedd mewn da bryd i osgoi mwy o gost a tharfu.’

Yn ystod sesiwn lawn, gofynnodd Ms Wood i’r Ysgrifenydd Cabinet gyda chyfrifoldeb dros drafnidiaeth i “ddweud wrthym, os gwelwch yn dda, lle mae’r strategaeth gerbydau, ac os nad yw’n bod, allwch chi ddweud wrthym beth fu eich Llywodraeth yn wneud dros y tair blynedd diwethaf?”

Wrth ateb, cyfaddefodd Ken Skates fod “gwir angen brys i ymdrin â’r diffyg mewn cerbydau rheilffyrdd” ond ni allodd gyfeirio at unrhyw strategaeth gerbydau yr anogodd y pwyllgor craffu iddynt gynhyrchu.

Dywedodd Ms Wood: “Gofynnais gwestiwn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru am argymhelliad allweddol i wella nifer y cerbydau sydd ar gael yng Nghymru ac nid oedd modd iddynt roi ateb syml i mi.

“Maent wedi anwybyddu’r angen i gynhyrchu strategaeth cerbydau rheilffyrdd. Nid yn unig y mae hyn yn ddirgelwch, ond y mae hefyd yn ddrwg i deithwyr rheilffyrdd ym mhob cwr o Gymru. Dyw hi ddim yn hwyl o gwbl i bobl orfod teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith mewn cerbyd trên gorlawn a chwyslyd, ond dyna’n union y mae’n rhaid i filoedd wneud yn rheolaidd.

“Gallai’r broblem fod yn waeth pe na bai am waith ardderchog y tîm cynnal a chadw gyda Threnau Arriva Cymru sy’n llwyddo i gadw’r trenau a’r cerbydau yn symud pan fyddant wedi hen fynd heibio eu heinioes waith.

“Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru weithredu os ydym am gael system drafnidiaeth y mae’r teithwyr druan yn ei haeddu.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ac yn awyddus i ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.