Leanne yn Rhoi Pwysau ar Lywodraeth Cymru am Wthio Strategaeth Cerbydau Rheilffyrdd i Gefn y Ciw

MH_050716_Plaid_Cymru_108.JPG 

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru am fethu â gweithredu argymhellion allweddol o dair blynedd yn ôl a fuasai wedi gwella teithio ar y rheilffyrdd.

Daliodd arweinydd Plaid Cymru, sy’n dod o Benygraig, Ysgrifennydd y Cabinet i gyfrif yn ystod sesiwn lawn yn ddiweddar.

Dros yr wythnosau diwethaf, cyfarfu Ms Wood â rheolwr-gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru Ian Bullock i drafod gorlenwi ar y gwasanaeth rhwng Caerdydd a’r Rhondda pryd y cafodd disgyblion oedd yn teithio i Ysgol Gyfun Treorci gael eu troi ymaith o’r cerbydau.

Dywedodd Ms Wood fod diffyg cerbydau yng Nghymru yn ffactor fawr yn y gorlenwi ar drenau’r cymoedd y cafodd hi brofiad uniongyrchol ohono wrth deithio yn ôl ac ymlaen o Fae Caerdydd.

Dywedodd Ms Wood ei fod yn “ddirgelwch” pam nad yw Llywodraeth Cymru wedi gweithredu ar argymhellion allweddol a wnaed iddynt gan Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad yn 2013.

Dywedodd adroddiad y pwyllgor, o’r enw ‘Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau’, mai ‘mater o frys’ oedd datblygu a chyhoeddi strategaeth cerbydau rheilffyrdd.

Ychwanegodd yr adroddiad fod angen ‘sicrhau y cymerir penderfyniadau o bwys ar gydnawsedd cerbydau ar gyfer trydaneiddio a hygyrchedd mewn da bryd i osgoi mwy o gost a tharfu.’

Yn ystod sesiwn lawn, gofynnodd Ms Wood i’r Ysgrifenydd Cabinet gyda chyfrifoldeb dros drafnidiaeth i “ddweud wrthym, os gwelwch yn dda, lle mae’r strategaeth gerbydau, ac os nad yw’n bod, allwch chi ddweud wrthym beth fu eich Llywodraeth yn wneud dros y tair blynedd diwethaf?”

Wrth ateb, cyfaddefodd Ken Skates fod “gwir angen brys i ymdrin â’r diffyg mewn cerbydau rheilffyrdd” ond ni allodd gyfeirio at unrhyw strategaeth gerbydau yr anogodd y pwyllgor craffu iddynt gynhyrchu.

Dywedodd Ms Wood: “Gofynnais gwestiwn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru am argymhelliad allweddol i wella nifer y cerbydau sydd ar gael yng Nghymru ac nid oedd modd iddynt roi ateb syml i mi.

“Maent wedi anwybyddu’r angen i gynhyrchu strategaeth cerbydau rheilffyrdd. Nid yn unig y mae hyn yn ddirgelwch, ond y mae hefyd yn ddrwg i deithwyr rheilffyrdd ym mhob cwr o Gymru. Dyw hi ddim yn hwyl o gwbl i bobl orfod teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith mewn cerbyd trên gorlawn a chwyslyd, ond dyna’n union y mae’n rhaid i filoedd wneud yn rheolaidd.

“Gallai’r broblem fod yn waeth pe na bai am waith ardderchog y tîm cynnal a chadw gyda Threnau Arriva Cymru sy’n llwyddo i gadw’r trenau a’r cerbydau yn symud pan fyddant wedi hen fynd heibio eu heinioes waith.

“Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru weithredu os ydym am gael system drafnidiaeth y mae’r teithwyr druan yn ei haeddu.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ac yn awyddus i ymuno â Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.