“Rhowch Drefn ar Broblemau Staffio’r GIG” Medd Leanne Wrth y Llywodraeth Lafur Wedi Datgelu Cofrestri Risg Damniol

 MH_050716_Plaid_Cymru_108.JPG

Mae Leanne Wood wedi annog y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i weithredu ar frys ar ôl i brinder staff ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf gael ei ddatgelu.

Dywedodd Aelod Cynulliad y Rhondda nad oedd y problemau staffio a nodwyd yng Nghwm Taf yn unigryw, ond eu bod yn hytrach yn rhan o broblem ar draws pob un bwrdd iechyd yng Nghymru. Ychwanegodd fod hyn yn dangos gwirionedd addewid

Plaid Cymru adeg etholiad y Cynulliad i recriwtio 1,000 o feddyg yn ychwanegol a 5,000 o nyrsys i’r GIG yng Nghymru.

Yr oedd y sylwadau yn dilyn cyhoeddi Cofrestr Risg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Mae cofrestri risg yn cael eu cynhyrchu gan bob bwrdd iechyd fel gofyniad cyfreithiol, ac y maent yn amlygu’r risgiau mwyaf sylweddol i weithrediadau beunyddiol bwrdd iechyd lleol. Fel rheol maent yn defnyddio system o oleuadau traffig i gategoreiddio risgiau o ran eu tebygolrwydd a’u difrifoldeb.

Dywed Cofrestr Risg Cwm Taf: “Mae 23 risg eithafol a 9 risg uchel. Mae rhan fwyaf o risgiau yn gysylltiedig â phrinder gweithlu a’u heffaith, sydd yn cynnwys prinder o feddygon teulu a chynaliadwyedd gofal sylfaenol.”

Ar hyn o bryd, mae gan bob bwrdd iechyd brinder staff wedi ei amlygu fel risg ‘goch’ i ddiogelwch a chynaliadwyedd gwasanaethau.

Meddai arweinydd Plaid Cymru, sy’n byw ym Mhenygraig: “Mae’r cofrestri risg hyn yn profi y tu hwnt i bob amheuaeth fod argyfwng staffio yn GIG Cymru.

“Mae’n profi’r hyn y bu Plaid Cymru yn galw amdano ers llawer blwyddyn nawr, sef 1,000 o feddygon yn ychwanegol a 5,000 o nyrsys yn ychwanegol. Nid yw’r status quo yn ddiogel na cyn gynaliadwy i gleifion, nac i’r staff sydd, i bob golwg, yn gorfod gwneud mwy a mwy i gau bylchau.

“Bu Llafur yn gofalu am y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ers gwawr datganoli ym 1999 felly mae’n rhaid iddynt ysgwyddo’r cyfrifoldeb am y methiannau hyn.

“Bu eu cynllunio gweithlu yn drychinebus. Does fawr ddim arwydd eu bod yn gwella, naill ai yn ôl eu penderfyniad i ganslo cynlluniau am ysgol feddygol newydd yng Nghymru yn gynharach eleni.

“Fel gwrthblaid, bydd Plaid Cymru yn pwyso ar y Llywodraeth Lafur ddifflach hon i fynd i’r afael o’r diwedd gyda’r prinder staffio yn GIG Cymru fel blaenoriaeth.

“Rydym wëid gweld yn y Rhondda beth mae prinder meddygon teulu wedi golygu i rai meddygfeydd lleol a’r gallu i gael apwyntiadau amserol. Mae cleifion - a staff ein GIG - yn haeddu gwell.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.