Leanne yn croesawu hwb enfawr i brosiect cyffrous yn y Rhondda

 Rhondda_Tunnel_bike_ride.jpg

Mae Leanne Wood wedi llongyfarch Cymdeithas Twnnel y Rhondda wedi iddynt ennill grant o bron i £100,000.

Bydd y gymdeithas, sy’n gweithio tuag at ail-agor yr hen dwnnel rheilffordd sy’n cysylltu’r Rhondda Fawr a Chwm Afan i’w ddefnyddio fel llwybr beicio a cherdded, yn defnyddio’r arian i dalu am archwiliad manwl.

Dyfarnwyd yr arian gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd. Petai’n cael ei ail-agor, y twnnel hwn, sydd bron i ddwy filltir o hyd, fyddai’r twnnel beicio a cherdded hwyaf yn Ewrop a’r ail hwyaf yn y byd.

Os bydd yr archwiliad yn profi bod twnnel yn gyfan ac yn ddiogel, bydd y gymdeithas wedyn yn lobio Llywodraeth Cymru i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am y twnnel.

Meddai Leanne Wood AC, sydd hefyd yn aelod o Gymdeithas Twnnel y Rhondda: “Dyma newyddion gwych i’r prosiect pwysig hwn. Bydd canlyniadau’r arolwg yn pennu a yw’r twnnel yn ddiogel ai peidio, ac os bydd y newyddion yn gadarnhaol, bydd yn caniatáu bwrw ymlaen i’r cam nesaf, sef i Lywodraeth Cymru o’r diwedd gymryd perchenogaeth oddi ar Highways England.

“Hyd yma, siomedig a di-ffrwt fu ymateb Llywodraeth Cymru i’r prosiect arloesol hwn. Os cawn ni brawf pendant fod y twnnel hwn yn ddiogel, yna fydd dim mwy o esgusodion y gall Gweinidogion y Llywodraeth eu defnyddio i oedi gyda chwestiwn hanfodol perchenogaeth.

“Mae cymdeithas y twnnel wedi ymdrechu’n lew i gyrraedd y cam hwn, felly maent yn haeddu ein cefnogaeth lwyr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.