Canmoliaeth gan Leanne i Gynrychiolydd Cyntaf Erioed Y Rhondda yn Senedd Ieuenctid Cenedlaethol

IMG-20181217-WA0010.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cwrdd â'i chyfatebydd yn Senedd Ieuenctid Cymru.

Gwnaeth Leanne Wood wahodd Alys Hall i'w swyddfa etholaethol yn y Porth i’w llongyfarch  ar ôl cael ei hethol yn etholaeth y Rhondda i’r Senedd Ieuenctid Cymru gyntaf. Yn ogystal ag astudio ar gyfer ei TGAU yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda , mae Alys yn bwriadu ymgyrchu am wella cefnogaeth iechyd meddwl i bobl ifanc a hawliau'r gymuned LGBT ymhlith pethau eraill.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Leanne: "Roeddwn i eisiau llongyfarch Alys am gael ei hethol fel cynrychiolydd cyntaf y Rhondda yn Senedd Ieuenctid Cymru. Mae hyn yn dipyn o gyflawniad; nid dim ond bod yr etholiad hwn yn un hanesyddol ond hefyd oherwydd bod y gystadleuaeth wedi bod yn un anodd.

"O’n i’n falch iawn o weld  safon I Hel yr ymgeiswyr ar draws Cymru. Mae hyn yn argoeli’n dda ar gyfer dyfodol ein gwlad a'n democratiaeth. Mae ymgysylltu â phobl ifanc yn holl bwysig ac mae hon yn fenter arbennig rwy’n gobeithio bydd yn parhau’n hirdymor. "

Ychwanegodd Leanne: "Yn y cyfamser, hoffwn ddymuno'r gorau i Alys am ei thymor fel cynrychiolydd y Rhondda yn Senedd Ieuenctid Cymru. Mae hi'n glod i'w theulu a'i hysgol - rwy'n siŵr eu bod nhw’n falch iawn ohoni. "

 

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.