Aelod Senedd Ieuenctid Cymru Gyntaf Y Rhondda wedi’i Llongyfarch Gan Leanne

tonyspic_small.jpg

Mae Leanne Wood wedi dymuno pob lwc i aelod Senedd Ieuenctid y Rhondda cyntaf ar ôl ei llwyddiant yn yr etholiadau cyntaf erioed ar gyfer y sefydliad newydd.

Dywedodd AC y Rhondda ei bod yn edrych ymlaen at weithio gydag Alys Hall i wella cymunedau lleol a sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Cyhoeddwyd canlyniadau'r etholiadau Senedd Ieuenctid cyntaf ar ddechrau'r cyfarfod llawn ar ddydd Mercher gan y Llywydd, Elin Jones AC.

Yn dilyn y canlyniadau, dywedodd Leanne: "Hoffwn ddymuno'r gorau i Alys yn ystod ei chyfnod fel cynrychiolydd i'r Rhondda. Mae hon yn waith pwysig i'w wneud oherwydd bod llais pobl ifanc Cymru wedi ei gwaredu am rhy hir. Nawr mae gennym Senedd Ieuenctid Cymru, o’r diwedd, mae'r anghysondeb hwn wedi'i gywiro.

"Mae yna lawer o faterion sy'n effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru. Mae'n wych bod gennym gynrychiolydd newydd nawr i fynd â'r rhain ymlaen ar ran pobl ifanc y Rhondda. Hoffwn ddiolch i bawb a gymrodd ran yn yr etholiadau hyn; y trefnwyr, i'r ymgeiswyr aflwyddiannus a phawb a bleidleisiodd am y tro cyntaf.

"Rwy'n gobeithio y bydd y sefydliad hwn yn annog dadl ymhlith pobl ifanc yng Nghymru ac yn hybu diddordeb mewn gwleidyddiaeth a fydd yn hanfodol i iechyd ein democratiaeth."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.