AC y Rhondda yn Cefnogi Dau Gwmni Lleol mewn Sioe Amaeth a Chynnyrch Fawr

sub_zero_pic.jpeg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi canmol dau gwmni o’r Rhondda ar ôl blasu eu cynnyrch yn y Sioe Frenhinol.

Ymwelodd AC y Rhondda, sy’n byw ym Mhenygraig, stondinau Cwm Rhondda Ales a hufen ia Sub Zero yn ystod ei thaith i’r Sioe Fawr yn Llanelwedd yn gynharach y mis yma.

Dywedodd Ms Wood: "Mae’r ddau gwmni hwn yn chwifio’r faner dros y Rhondda.  I mi, mae gan Gymru beth o gynnyrch gorau’r byd. Y Sioe Frenhinol yw un o’r prif siopau ffenest ar gyfer bwyd a diod ardderchog. Mae’r gystadleuaeth yno yn llym. Mae’n denu ymwelwyr o bedwar ban byd.

"Efallai fy mod i’n rhagfarnllyd, ond cynnyrch Cwm Rhondda Ales a Sub Zero yw’r gorau oll. Mae gan Sub Zero draddodiad maith o wneud hufen ia blasus dros ben, ac yr wyf yn falch o weld fod eu parlwr newydd yn Williamstown ar gyrion Penygraig yn gwneud yn dda.

"O ystyried mai egin-gwmni yw Cwm Rhondda Ales, maent wedi gwneud camau breision mewn diwydiant meicro-fragu sy’n ffyniannus ac yn gystadleuol. Rwy’n dymuno’r gorau iddynt yn eu cynlluniau uchelgeisiol i gamu ymlaen at y datblygiad nesaf."

Ychwanegodd Ms Wood: "Busnesau lleol fel Cwm Rhondda Ales a Sub Zero sy’n rhoi cymaint yn ôl i’r gymuned o ran twf economaidd a chyflogau. Rwy’n annog pawb i gefnogi eu busnesau lleol gymaint ag sydd modd gan ei fod yn wir yn gwneud gwahaniaeth i ffyniant ein cymunedau."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.