AC y Rhondda yn Cefnogi Dau Gwmni Lleol mewn Sioe Amaeth a Chynnyrch Fawr

sub_zero_pic.jpeg 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi canmol dau gwmni o’r Rhondda ar ôl blasu eu cynnyrch yn y Sioe Frenhinol.

Ymwelodd AC y Rhondda, sy’n byw ym Mhenygraig, stondinau Cwm Rhondda Ales a hufen ia Sub Zero yn ystod ei thaith i’r Sioe Fawr yn Llanelwedd yn gynharach y mis yma.

Dywedodd Ms Wood: "Mae’r ddau gwmni hwn yn chwifio’r faner dros y Rhondda.  I mi, mae gan Gymru beth o gynnyrch gorau’r byd. Y Sioe Frenhinol yw un o’r prif siopau ffenest ar gyfer bwyd a diod ardderchog. Mae’r gystadleuaeth yno yn llym. Mae’n denu ymwelwyr o bedwar ban byd.

"Efallai fy mod i’n rhagfarnllyd, ond cynnyrch Cwm Rhondda Ales a Sub Zero yw’r gorau oll. Mae gan Sub Zero draddodiad maith o wneud hufen ia blasus dros ben, ac yr wyf yn falch o weld fod eu parlwr newydd yn Williamstown ar gyrion Penygraig yn gwneud yn dda.

"O ystyried mai egin-gwmni yw Cwm Rhondda Ales, maent wedi gwneud camau breision mewn diwydiant meicro-fragu sy’n ffyniannus ac yn gystadleuol. Rwy’n dymuno’r gorau iddynt yn eu cynlluniau uchelgeisiol i gamu ymlaen at y datblygiad nesaf."

Ychwanegodd Ms Wood: "Busnesau lleol fel Cwm Rhondda Ales a Sub Zero sy’n rhoi cymaint yn ôl i’r gymuned o ran twf economaidd a chyflogau. Rwy’n annog pawb i gefnogi eu busnesau lleol gymaint ag sydd modd gan ei fod yn wir yn gwneud gwahaniaeth i ffyniant ein cymunedau."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.