Mae ar y Rhondda Angen Mwy o Frechiadau a Chanolfan Brofi – Leanne

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Aelod y Senedd dros y Rhondda wedi galw am sefydlu canolfan frechu leol.

Gwnaeth Leanne Wood AoS yr alwad wedi i’r Llywodraeth Lafur gyhoeddi strategaeth ar gyfer brechu’r boblogaeth a chyhoeddi map o’r canolfannau arfaethedig ledled Cymru. Fel y mae pethau ar hyn o bryd, ni fwriedir cael canolfan i’r Rhondda gyfan ar waethaf y cyfraddau trosglwyddo a’r lefelau marwolaeth uchel yn yr ardal.

Yn ystod Cwestiynau Busnes, dywedodd Leanne hefyd ei bod yn hollbwysig i’r Rhondda dderbyn mwy o gyflenwad o’r brechlyn na’r hyn sy’n cael ei gyflenwi ar hyn o bryd.

Dywedodd: “Rwyf eisiau gwneud yr achos dros ganolfan frechu COVID i’r Rhondda a hefyd i frechlynnau i’r gymuned ehangach fod ar gael ar sail angen.

“Mae achosion o COVID yn dal yn uchel yn f’etholaeth, ac y mae llawer ohonom yn gyfarwydd â theuluoedd sydd, gwaetha’r modd, wedi colli anwyliaid.

“Mae’r bwrdd iechyd wedi trafod gyda’r awdurdod lleol lle i leoli’r canolfannau yn Rhondda Cynon Taf, a dewiswyd Aberdâr. Nid yw’n bosib i lawer o bobl o’r Rhondda gyrraedd Aberdâr.

“Nid pawb sy’n berchen car, ac wrth gwrs,  nid yw pobl yn cael eu hannog i ddefnyddio cludiant cyhoeddus. Nawr, rwy’n croesawu’r ffaith fod meddygfeydd meddygon teulu yn ymwneud â hyn ac y byddant yn brechu’r grwpiau risg-uchel, ac y mae llawer o’r gwaith hwn wedi dechrau eisoes.

“Ond awgrymwyd na fydd y Rhondda yn cael ein cyfran o’r brechlynnau. Nawr, wn i ddim a yw hyn yn wir, ond rwyf eisiau gwneud achos dros yr ymdeimlad cryfach o frys dros f’etholaeth, y Rhondda, o ystyried lefel uchel y clefyd a’r angen sydd gennym yma.”

Dywedodd y Trefnydd Rebecca Evans AoS yn ei hateb y byddai’r Gweinidog Iechyd yn ymdrin â materion fel hyn.

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-01-14 11:43:18 +0000