Datganiad Twnnel Cwm Rhondda

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

"Dros yr wythnos diwethaf derbyniais wybodaeth sy'n dangos nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais, yn ffurfiol neu yn anffurfiol, i gymryd meddiant o Dwnnel Cwm Rhondda.

"Daeth y wybodaeth oddi wrth David Brewer, cyfarwyddwr yn Adran Cyflawni a Datblygu'r Rhwydwaith, Priffyrdd Lloegr, y corff sydd yn berchen ar y twnnel ar hyn o bryd.

"Rwy'n ddig bod y prosiect pwysig hwn i adfywio cymoedd Rhondda ac Afan wedi colli momentwm oherwydd methiant Llywodraeth Cymru i ofyn i berchnogaeth y twnnel gael ei throsglwyddo.

"Rhwystrwyd ymdrechion Cymdeithas Twnnel Cwm Rhondda i gael grantiau i hybu ailagor y twnnel yn ystod y misoedd diwethaf oherwyth ansicrwydd am y berchnogaeth. Mae darganfod nawr na wnaeth Llywodraeth Cymru unrhyw ymholiadau, yn ffurfiol neu yn anffurfiol, i Briffyrdd Lloegr yn syfrdanol.

"Yr hyn sy'n gwneud pethau'n waeth yw'r ffaith bod yn eglur o'r ateb a gefais gan Briffyrdd Lloegr eu bod yn hapus iawn i drosglwyddo rheolaeth Twnnel Cwm Rhondda i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, allan nhw ddim gwneud hyn nes iddynt ddrebyn cais.

"Er 'mod i'n rhannu dicter aelodau Cymdeithas Twnnel Cwm Rhondda am y sefyllfa drist hon, rwy'n annog Llywodraeth Cymru i unioni'r cam ar fyrder trwy gyflwyno cais i Briffyrdd Lloegr.

"Yn barod, collwyd gormod o amser a momentwm trwy ddiffyg gweithredu - rhaid iddynt gymryd cyfrifoldeb a gwneud yr hyn y dylid bod wedi ei wneud fisoedd yn ôl."

Os ydych chi eisiau cefnogi Leanne, cliciwch y ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.