“Mae Trwydded FM i Rhondda Radio yn Hwb Mawr i’n Cymunedau” - Leanne

 

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi llongyfarch Rhondda Radio wedi iddynt ennill bid i gael trwydded i ddarlledu ar y signal FM.

Yr orsaf oedd un o naw yn y DG i gael cyfle i fynd ar yr awyr ar y signal nodedig FM. Y cynllun nawr yw i’r orsaf ddarlledu ar FM am y tro cyntaf yn y Flwyddyn Newydd, ond maent yn gobeithio i ddechrau recriwtio mwy o wirfoddolwyr a sicrhau’r help ariannol sydd ei angen i brynu cyfarpar newydd.

Yn y cyfamser, meddai Leanne: “Mae’n newyddion gwych i ni ein bod o’r diwedd yn cael ein gorsaf radio unswydd ar signal FM yma yn y Rhondda. Bydd hyn yn agor Rhondda Radio i gynulleidfa ehangach o lawer. Mae’n anorfod y bydd brand yr orsaf o gerddoriaeth boblogaidd, newyddion lleol a hysbysiadau am ddigwyddiadau cymunedol yn cyrraedd mwy o bobl ac y mae hyn, wrth gwrs, yn hwb enfawr i gymunedau yn y Rhondda. Mae’n dangos hefyd beth sydd yn bosib gyda gweithredu cymunedol a llawer iawn o benderfyniad.

“Hoffwn ddiolch i bawb fu’n rhan o’r orsaf ers ei chychwyn. Dyma binacl blynyddoedd o waith caled ac ymroddiad gan griw teyrngar o wirfoddolwyr.

“Gobeithio y bydd y gymuned yn parhau i gefnogi’r orsaf hon. Mae ar yr orsaf yn awr angen mwy o help nac erioed wrth iddi barhau i fynd yn fyw ar y signal FM felly buaswn yn annog unrhyw un a all helpu - boed fel gwirfoddolwr neu gyda chyfraniad ariannol - gysylltu â’r tîm.”

Os hoffai unrhyw Un gefnogi Rhondda Radio gyda chyfraniad ariannol, gallant wneud hynny trwy glicio ar y ddolen a ganlyn: <http://goo.gl/KHRSde>

Os hoffai unrhyw un wirfoddoli i helpu yn yr orsaf, gallant gysylltu â rheolwr yr orsaf Lee Cole trwy e-bostio leecole981@gmail.com


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.