“Mae Trwydded FM i Rhondda Radio yn Hwb Mawr i’n Cymunedau” - Leanne

 

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru wedi llongyfarch Rhondda Radio wedi iddynt ennill bid i gael trwydded i ddarlledu ar y signal FM.

Yr orsaf oedd un o naw yn y DG i gael cyfle i fynd ar yr awyr ar y signal nodedig FM. Y cynllun nawr yw i’r orsaf ddarlledu ar FM am y tro cyntaf yn y Flwyddyn Newydd, ond maent yn gobeithio i ddechrau recriwtio mwy o wirfoddolwyr a sicrhau’r help ariannol sydd ei angen i brynu cyfarpar newydd.

Yn y cyfamser, meddai Leanne: “Mae’n newyddion gwych i ni ein bod o’r diwedd yn cael ein gorsaf radio unswydd ar signal FM yma yn y Rhondda. Bydd hyn yn agor Rhondda Radio i gynulleidfa ehangach o lawer. Mae’n anorfod y bydd brand yr orsaf o gerddoriaeth boblogaidd, newyddion lleol a hysbysiadau am ddigwyddiadau cymunedol yn cyrraedd mwy o bobl ac y mae hyn, wrth gwrs, yn hwb enfawr i gymunedau yn y Rhondda. Mae’n dangos hefyd beth sydd yn bosib gyda gweithredu cymunedol a llawer iawn o benderfyniad.

“Hoffwn ddiolch i bawb fu’n rhan o’r orsaf ers ei chychwyn. Dyma binacl blynyddoedd o waith caled ac ymroddiad gan griw teyrngar o wirfoddolwyr.

“Gobeithio y bydd y gymuned yn parhau i gefnogi’r orsaf hon. Mae ar yr orsaf yn awr angen mwy o help nac erioed wrth iddi barhau i fynd yn fyw ar y signal FM felly buaswn yn annog unrhyw un a all helpu - boed fel gwirfoddolwr neu gyda chyfraniad ariannol - gysylltu â’r tîm.”

Os hoffai unrhyw Un gefnogi Rhondda Radio gyda chyfraniad ariannol, gallant wneud hynny trwy glicio ar y ddolen a ganlyn: <http://goo.gl/KHRSde>

Os hoffai unrhyw un wirfoddoli i helpu yn yr orsaf, gallant gysylltu â rheolwr yr orsaf Lee Cole trwy e-bostio [email protected]


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.