Leanne yn Sgwrsio am Faterion y Rhondda yn y Fforwm 50+

edit1.jpg

Mae Leanne Wood wedi cwrdd ag aelodau fforwm leol i’r rhai dros 50 oed i drafod materion lleol a chenedlaethol.

Siaradodd Aelod Cynulliad y Rhondda yn un o gyfarfodydd wythnosol Rhondda 50+ yn Neuadd y Pensiynwyr yn Ystrad.

Yn ystod y sesiwn, holwyd nifer o gwestiynau i Leanne oedd yn ymdrin â materion fel cysylltiadau trafnidiaeth, sbwriel, taliadau budd-dal a phwysigrwydd gwasanaethau lleol fel y Swyddfa Bost.

Wedyn, meddai Leanne: “Roedd yn dda cwrdd ag aelodau Fforwm 50+ y Rhondda. Fe wnaethant godi nifer o faterion pwysig y bydd fy swyddfa yn gweithio arnynt. Yr oedd y sesiwn yn  ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, ac yr oedd y trafodaethau a gawsom am y Rhondda yn procio’r meddwl ac wedi rhoi llawer o wybodaeth.”

Ychwanegodd Leanne: “Rwy’n dibynnu ar gyfarfod â phobl leol i ddod i wybod mwy am yr hyn sy’n digwydd o gwmpas y Rhondda felly mae sesiynau fel y rhain yn hynod werthfawr.

“Carwn ddiolch i Fforwm 50+ y Rhondda am fy ngwahodd i siarad gyda hwy ac am eu croeso cynnes. Petai unrhyw grŵp arall yn y Rhondda am i mi gwrdd â hwy, yna mae croeso i chi gysylltu â’m swyddfa ac fe wnawn ein gorau i drefnu rhywbeth.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.