Leanne yn Sgwrsio am Faterion y Rhondda yn y Fforwm 50+

edit1.jpg

Mae Leanne Wood wedi cwrdd ag aelodau fforwm leol i’r rhai dros 50 oed i drafod materion lleol a chenedlaethol.

Siaradodd Aelod Cynulliad y Rhondda yn un o gyfarfodydd wythnosol Rhondda 50+ yn Neuadd y Pensiynwyr yn Ystrad.

Yn ystod y sesiwn, holwyd nifer o gwestiynau i Leanne oedd yn ymdrin â materion fel cysylltiadau trafnidiaeth, sbwriel, taliadau budd-dal a phwysigrwydd gwasanaethau lleol fel y Swyddfa Bost.

Wedyn, meddai Leanne: “Roedd yn dda cwrdd ag aelodau Fforwm 50+ y Rhondda. Fe wnaethant godi nifer o faterion pwysig y bydd fy swyddfa yn gweithio arnynt. Yr oedd y sesiwn yn  ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, ac yr oedd y trafodaethau a gawsom am y Rhondda yn procio’r meddwl ac wedi rhoi llawer o wybodaeth.”

Ychwanegodd Leanne: “Rwy’n dibynnu ar gyfarfod â phobl leol i ddod i wybod mwy am yr hyn sy’n digwydd o gwmpas y Rhondda felly mae sesiynau fel y rhain yn hynod werthfawr.

“Carwn ddiolch i Fforwm 50+ y Rhondda am fy ngwahodd i siarad gyda hwy ac am eu croeso cynnes. Petai unrhyw grŵp arall yn y Rhondda am i mi gwrdd â hwy, yna mae croeso i chi gysylltu â’m swyddfa ac fe wnawn ein gorau i drefnu rhywbeth.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.