Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd a sefydlu’r Rhondda fel ‘Mecca’ am feicio - Leanne

Bydd Aelod Cynulliad y Rhondda yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol beicio yn y Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr.

Bydd Aelod Cynulliad y Rhondda yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol beicio yn y Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr.

 

Bydd Leanne Wood hefyd yn datgelu dogfen bolisi, y mae hi wedi gweithio arno ar y cyd gydag elusen feicio Sustrans, mewn digwyddiad am ddim yn Nhreorci.

 

Nod y cyfarfod yw dod â phobl o grwpiau amrywiol ynghyd i feddwl am ffyrdd y gellir gwella beicio yn y Rhondda i bawb. Mae seilwaith beicio yn y Rhondda yn wael o gymharu â chymoedd cyfagos yn ne Cymru, heb fawr o ddarpariaeth yn y Fawr, a gwelliannau yn angenrheidiol ar gyfer y rhwydwaith yn y Fach.

 

Dywedodd Leanne: “Nid oes ots pa fath o feicio y mae gennych ddiddordeb ynddo, dylai’r cyfarfod hwn fod o ddiddordeb i unrhyw un sydd am weld gwelliant i feicio yn y Rhondda. Fel rhywun sydd wedi ceisio beicio o gwmpas fy nghartref ym Mhenygraig, rwy'n gwybod y gall fod yn brofiad rhwystredig a pheryglus.

 

“Mae seilwaith beicio yn y Rhondda ar ei hôl hi a hoffwn fod yn rhan o ymdrech tîm i wella ei safon yn sylweddol. Mae gennym ni lwybrau beicio o’r safon uchaf ar gyfer beicio mynydd a beicio ar y ffodd - mae'n hen bryd i ni wneud y gorau ohonyn nhw trwy ddarparu'r isadeiledd sydd ei angen i'w gwneud yn fwy hygyrch. Oni fyddai’n anhygoel pe gallem gysylltu Twnnel Rhondda â Pharc Beiciau Barry Sidings yn Nhrehafod?

 

“Mae hefyd yn ymwneud â rhoi cyfle i bobl gymudo ar feic trwy ddarparu llwybr diogel ar hyd y cymoedd. Mae'r math yma o seilwaith wedi'i wneud yng ngwledydd eraill ac wedi'i wneud mewn rhannau eraill o Gymru, felly nid oes unrhyw reswm pam na ellir ei efelychu yn y Rhondda. "

 

Ychwanegodd Leanne: “Bwriad y cyfarfod hwn yw dod â phobl ynghyd i weithio allan y ffordd orau y gallwn gyflawni nodau cyffredin. Bydd croeso cynnes i unrhyw un sydd am weld y Rhondda’n cyflawni ei botensial i fod yn Fecca am feicio”

 

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal yn y Cardiff Arms yn Nhreorci, Dydd Llun Medi 9fed am 7yh. Mae croeso i bawb.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.