Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd a sefydlu’r Rhondda fel ‘Mecca’ am feicio - Leanne

Bydd Aelod Cynulliad y Rhondda yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol beicio yn y Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr.

Bydd Aelod Cynulliad y Rhondda yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol beicio yn y Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr.

 

Bydd Leanne Wood hefyd yn datgelu dogfen bolisi, y mae hi wedi gweithio arno ar y cyd gydag elusen feicio Sustrans, mewn digwyddiad am ddim yn Nhreorci.

 

Nod y cyfarfod yw dod â phobl o grwpiau amrywiol ynghyd i feddwl am ffyrdd y gellir gwella beicio yn y Rhondda i bawb. Mae seilwaith beicio yn y Rhondda yn wael o gymharu â chymoedd cyfagos yn ne Cymru, heb fawr o ddarpariaeth yn y Fawr, a gwelliannau yn angenrheidiol ar gyfer y rhwydwaith yn y Fach.

 

Dywedodd Leanne: “Nid oes ots pa fath o feicio y mae gennych ddiddordeb ynddo, dylai’r cyfarfod hwn fod o ddiddordeb i unrhyw un sydd am weld gwelliant i feicio yn y Rhondda. Fel rhywun sydd wedi ceisio beicio o gwmpas fy nghartref ym Mhenygraig, rwy'n gwybod y gall fod yn brofiad rhwystredig a pheryglus.

 

“Mae seilwaith beicio yn y Rhondda ar ei hôl hi a hoffwn fod yn rhan o ymdrech tîm i wella ei safon yn sylweddol. Mae gennym ni lwybrau beicio o’r safon uchaf ar gyfer beicio mynydd a beicio ar y ffodd - mae'n hen bryd i ni wneud y gorau ohonyn nhw trwy ddarparu'r isadeiledd sydd ei angen i'w gwneud yn fwy hygyrch. Oni fyddai’n anhygoel pe gallem gysylltu Twnnel Rhondda â Pharc Beiciau Barry Sidings yn Nhrehafod?

 

“Mae hefyd yn ymwneud â rhoi cyfle i bobl gymudo ar feic trwy ddarparu llwybr diogel ar hyd y cymoedd. Mae'r math yma o seilwaith wedi'i wneud yng ngwledydd eraill ac wedi'i wneud mewn rhannau eraill o Gymru, felly nid oes unrhyw reswm pam na ellir ei efelychu yn y Rhondda. "

 

Ychwanegodd Leanne: “Bwriad y cyfarfod hwn yw dod â phobl ynghyd i weithio allan y ffordd orau y gallwn gyflawni nodau cyffredin. Bydd croeso cynnes i unrhyw un sydd am weld y Rhondda’n cyflawni ei botensial i fod yn Fecca am feicio”

 

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal yn y Cardiff Arms yn Nhreorci, Dydd Llun Medi 9fed am 7yh. Mae croeso i bawb.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.