Leanne i Weithio Dwywaith Caletach i Sicrhau Gwell Rhwydwaith Beicio i’r Rhondda

D181E6DF-804E-4DFB-81E5-2C6C77302A74.jpeg

Mae Leanne Wood wedi ymrwymo i barhau i ymgyrchu dros llwybrau beicio newydd i’r Rhondda.

Roedd Aelod Cynulliad y Rhondda yn siarad wedi iddi ysgrifennu at y Cyngor a Llywodraeth Cymru i ofyn iddynt amlinellu eu cynlluniau ar gyfer y rhwydwaith llwybrau cerdded a beicio yn y Rhondda Fach a’r Rhondda Fawr.

Wrth ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, gofynnodd Leanne am gael llenwi’r bylchau amlwg yn y rhwydwaith o lwybrau beicio yn y Rhondda er mwyn annog ymarfer corff a lleihau allyriadau o geir.

Wrth ymateb, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet, Ken Skates, ei fod wedi rhoi £3.2 miliwn yng nghyllideb eleni i Gyngor Bwrdeisdref Sirol Rhondda Cynon Taf, gan ddweud hefyd ei fod yn ‘hyderus y gwelwn, dros y blynyddoedd nesaf, y gwelliannau rydych yn sôn amdanynt’.

Dywedodd Leanne ei bod yn bwriadu cyhoeddi adroddiad gan Sustrans yn y flwyddyn newydd, y comisiynwyd ganddi, fydd yn amlygu y ffordd y gall y Rhondda ddatblygu’r rhwydwaith beicio. Byddwn yn adeiladu ar y llwyddiannau amlwg fel Barry Sidings a phrosiect Cwm Cycling Rhondda.

Mae’r adroddiad yn dilyn cyfarfod hynod lwyddiannus drefnodd Leanne y llynedd, lle daeth nifer o grwpiau at eu gilydd, rhai â diddordeb mewn beicio ac chyrff eraill wedyn sydd â’r gallu i ariannu prosiectau beicio. Dywedodd Leanne “Gall darpariaeth beicio fod gymaint yn well yn y Rhondda. Wrth edrych ar y rhwydweithiau mewn ardaloedd eraill yng Nghymru, rydym yn bell ar ei hôl hi. Mae gwella’r rhydwaith yn allweddol os ydym am guro gordewdra, lleihau llygredd a hyd yn oed denu mwy o ymwelwyr i’r Rhondda.

“Os ydi Twnel y Rhondda, pan agoriff, am gyrraedd ei lawn botensial fel llwybr i bobl leol, ynghyd â denu twristiaid beicio, yna mae llwybr ar hyd y Fawr yn hanfodol.

“Gyda chymaint o bobl a grwpiau’n dod ynghyd, a gyda arian yn y gyllideb i wireddu’r cynlluniau, byddaf yn gweiddu’n groch dros well ddarpariaeth i’r Rhondda a beicwyr. Mwy yn y man!"

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.