Leanne yn dymuno pob lwc i focsiwr lleol

Mae Leanne Wood, Aelod Cynulliad y Rhondda, wedi dymuno pob lwc i focsiwr ifanc sydd newydd droi yn broffesiynol.

Mae'r bocsiwr amatur addurnedig, Rhys Edwards, wedi penderfynu dilyn ôl traed nifer fawr o baffwyr llwyddiannus o'r Rhondda gan symud i’r gêm broffesiynol.

Bydd Rhys, 19, o Benygraig yn ymuno â'r hyfforddwr a cyn bocsiwr enwog Gary Lockett yn ei gampfa yng Nghaerdydd.

Mae Rhys wedi mwynhau gyrfa nodedig fel bocsiwr amatur ar ôl cael ei ddewis i gynrychioli Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas yr haf diwethaf. Mae hefyd wedi ennill teitl ‘pwysau ysgafn’ Prydain o dan 19 oed ym mhencampwriaeth Thribiwnlys Prydain Iau ac Ieuenctid 2017 yn erbyn gwrthwynebwyr hŷn a mwy profiadol ar ôl iddo droi’n 17.

Meddai Ms Wood, sy'n adnabod teulu Rhys yn dda, "Rwyf wedi dilyn bocsio amatur Rhys am gwpwl o flynyddoedd nawr. Mae ei sgiliau yn y cylch, ynghyd ac egwyddor o waith caled arbennig, wedi ennill nifer o deitlau ac wedi ei gymryd e’ ar draws y byd.

"Mae'n enghraifft wych o'r hyn y gallwch ei gyflawni gyda llawer o waith caled ac ysbryd penderfynol. Mae’n wedi hedfan baner y Rhondda a Chymru. Rwy'n siŵr, gyda chefnogaeth ei deulu agos, bydd hwn yn parhau yn y gêm broffesiynol.

"Rwy'n dymuno'r gorau iddo am y dyfodol a byddai’n parhau i fonitro ei yrfa."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.