Colofn Rhondda Leader, Ionawr 27 2016

Shadowcabinetheadshot5small.jpg 

Bydd y newyddion trychinebus am golli swyddi yn y diwydiant dur wedi dwyn yn ôl atgofion clir o dranc y diwydiant glo yn y 1980au a'r effaith a gafodd hynny ar ein cymunedau.

Mae Cwm Rhondda eto i ddod dros gau'r pyllau glo pan gollodd miloedd o bobl eu swyddi.

Collodd ein economi leol filiynau o bunnau. Bu rhaid i fusnesau gau, a brwydr i lawer o bobl oedd cadw to uwch eu pennau. Rwy'n gwybod bod aelodau o fy nheulu i a gollodd eu swyddi yn sgil cau'r pyllau wedi ei chael hi'n anodd iawn i ddod o hyd i waith arall wedyn.

Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae'r diwydiant dur yn wynebu her debyg. Bydd 1,000 o swyddi ym Mhorth Talbot, Casnewydd a Llanelli yn cael eu dileu gan gwmni Tata. Mae dyfodol gwaith dur mwyaf y DU yn y fantol onibai bod rhywbeth yn cael ei wneud i arbed y diwydiant.

Nid swyddi'r gwaith dur yn unig a gollir. Beth fydd yn digwydd i'r cyflenwyr defnyddiau, y caffis lleol a'r siopau? Efallai na fydd rhai gweithwyr dur yn gweithio byth eto, fel yn achos llawer o löwyr.

Yn ogystal â chefnogi'r gweithwyr, mae Plaid Cymru am i'r Prifweinidog Llafur edrych ar bob posibilrwydd i sicrhau dyfodol y diwydiant dur, gan gynnwys buddsoddiad dros dro yn y cwmni gan y sector cyhoeddus, fel y digwyddodd yn yr Almaen a'r Eidal pan oedd eu diwydiannau dur hwythau mewn argyfwng tebyg. Dylai hynny ddigwydd ar ben gostwng pris ynni ac ymgyrchu gan yr undeb Ewropeaidd yn erbyn dympio dur gan y Tseineaid. Mae arweinydd Llafur yn cefnogi ailwladoli dur tra bod Prifweinidog Cymru yn amharod i weithredu, Mae hyn yn cymylu beth yw safbwynt y blaid.

Mae cynhyrchu nwyddau wedi crebachu yn ddiweddar. Fyddai pobol byth yn maddau inni pe baem yn gadael i'r diwydiant dur ddirywio fel y gwnaeth y diwydiant glo heb frwydr.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.