Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Egluro’r Dryswch am Ymdrechion Ailgylchu

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i roi sicrwydd am ymdrechion ailgylchu wedi i honiadau godi fod gwastraff o Rondda Cynon Taf wedi ei weld wedi ei ddympio mewn jyngl yn Asia.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn hanfodol fod pobl yng Nghymru yn cael hyder nad yw eu hymdrechion i ailgylchu yn ofer yng ngoleuni rhaglen ddogfen gan y BBC am wastraff plastig a welwyd wedi’i bentyrru mewn ardal o harddwch ym Malaysia. Cafodd yr holiadau eu gwadu wedi hynny gan swyddogion llywodraeth leol ym Malaysia.

Yn ystod sesiwn lawn, dywedodd Ms Wood: “Efallai bod aelodau wedi clywed am honiadau fod gwastraff o Gymru, gan gynnwys Rhondda Cynon Taf, wedi ei ganfod wedi ei bentyrru mewn jyngl ym Malaysia. Dywedwyd bod hyn wedi ei ddarganfod gan dîm o’r BBC, cyn rhaglen am wastraff plastig.

“Yr honiad oedd nad oedd y gwastraff hwn o’r DG yn cael ei ailgylchu, ond yn cael ei ddympio mewn ardal o harddwch. Ers hynny, rwyf wedi gweld adroddiadau eraill o Malaysia yn gwrthod yr honiadau hyn, gan ddweud fod y gwastraff plastig yn cael ei gadw mewn safle oedd yn gweithredu dan y gyfraith a’i fod i’w gael ei droi yn danwydd a broseswyd yn beirianyddol.

“Nawr, rwy’n pryderu y gall fod peth amheuaeth yn awr am ailgylchu, a bod yr holl waith caled a aeth i gael pobl i newid eu harferion dros y 15 mlynedd ddiwethaf mewn perygl o fynd yn ofer.

“Felly, allwch chi ddweud wrthym pa ymdrechion sy’n cael eu gwneud gan y Llywodraeth i ofalu bod ein hailgylchu yn cael ei drin yn iawn ac yn foesegol, yn ddelfrydol mor agos at adref ac sydd modd? A sut gallwch chi roi sicrwydd i ailgylchwyr yng Nghymru nad yw ein hymdrechion gwyrdd yn ofer?”

Atebodd Trefnydd y Llywodraeth Lafur Rebecca Evans: “Mi fydd Llywodraeth Cymru yn pryderu os clywn am wastraff nas gwaredwyd mewn ffordd briodol, a dyna pam ein bod yn wirioneddol awyddus i ddatblygu ein gallu ailgylchu a phrosesu yma yng Nghymru. A gwn fod y Dirprwy Weinidog yn gwneud llawer o waith er mwyn peri i hyn ddigwydd.

“Yn amlwg, mae gennym enw da rhagorol yma yng Nghymru fel rhai sy’n arwain y byd mewn ailgylchu, ac y mae’n bwysig ein bod yn cynnal ymddiriedaeth y bobl, ac yn ailgylchu trwy ymddiried, a hynny bob dydd, felly yn sicr fe fydda’i yn codi’r mater yn uniongyrchol gyda’r Gweinidog.

“Gwn ei bod yn bwriadu cyflwyno datganiad, ond fe wela’i a fydd modd ffitio hyn i mewn i amserlen y Cyfarfod Llawn.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.