Leanne yn Craffu ar y Llywodraeth Lafur dros Berfformiad Gwael y Rheilffyrdd

tonyspic_small.jpg

Mae Leanne Wood wedi gofyn i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru ymddiheuro i gymudwyr am berfformiad gwael y fasnachfraint rheilffyrdd newydd.

Ymosododd AC y Rhondda ar Arweinydd Llafur y Tŷ ynghylch sesiwn lawn danllyd yr wythnos hon. Mae Ms Wood, sy’n defnyddio rheilffyrdd y Cymoedd i gymudo rhwng ei chartref ym Mhenygraig a Bae Caerdydd, ei hun wedi ei dal yng nghanol yr oedi a’r canslo mynych fu’n bla ar fis cyntaf gweithredu Trafnidiaeth i Gymru.

Yn ystod ei chwestiwn, cyhuddodd Leanne hefyd y Prif Weinidog Llafur o wadu maint y broblem y mae pobl yng Nghymru yn wynebu wrth deithio ar y trên.

Dywedodd:  “Fe hoffwn weld y Llywodraeth yn ymddiheuro.  Rydym eisoes wedi clywed y prynhawn yma fod gwasanaethau rheilffyrdd wedi gwaethygu ers i’r fasnachfraint newydd gymryd drosodd, ac y mae’r cwmni wedi ymddiheuro’n llawn i’w cwsmeriaid heddiw.

“Er mai eich Llywodraeth chi sy’n gyfrifol am hyn, chawsom ni ddim ymddiheuriad o’r fath gan y Prif Weinidog heddiw. Mae fel petai yn gwadu popeth o hyd.

“Y llinell a achosodd fwyaf o bryder yn ymddiheuriad y cwmni oedd yr un ynghylch y bysus ychwanegol y maent yn eu darparu, gan ddweud, 'Bydd hyn yn parhau cyhyd ag y bydd angen.' Mae gwir broblemau iechyd a diogelwch yma’n awr, ac all hyn ddim parhau.

“Felly mae arnom angen datganiad gan yr Ysgrifennydd Cabinet fel mater o frys i ddweud pa gamau ychwanegol y gall eu cymryd i liniaru’r problemau hyn. Dyw cwsmeriaid ddim yn barod i oddef mwy.” 

Mewn ymateb, dywedodd Arweinydd y Tŷ, Julie James AC: “O ran gwasanaethau rheilffordd, rhoddodd y Prif Weinidog, mewn ateb i Darren Millar, ddarlun go dda o lle’r ydym o ran gwasanaethau rheilffordd, Llywydd, ac nid wy’n meddwl fod angen dim ychwanegol gen i.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.