Dewch â’r Teithwyr i Mewn i Broses y Fasnachfraint Rheilffyrdd, medd Leanne wrth Lywodraeth Cymru

leanne.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i ddwyn y cyhoedd i mewn yn ystod proses y fasnachfraint i benderfynu pwy fydd yn rhedeg gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru.

Dywedodd Leanne Wood AC y dylai’r bobl sy’n defnyddio gwasanaethau rheilffyrdd bob dydd gael cyfle i ddadansoddi a chynnig syniadau am sut y gallai’r cwmni rheilffyrdd nesaf yng Nghymru gynnig gwell amodau i deithwyr ar y rheilffyrdd.

Datgelodd yr Arolwg Cenedlaethol o Deithwyr Rheilffyrdd y mis diwethaf fod boddhad teithwyr Trenau Arriva Cymru â’u gwasanaeth wedi cwympo mewn meysydd megis cyfleusterau prynu tocynnau a chyflwr y trenau.

Yn y sesiwn lawn, dywedodd Leanne wrth Ken Skates – yr Ysgrifennydd Cabinet Llafur dros yr Economi a Thrafnidiaeth – y gallai gwell craffu ar ddogfennau’r tendr arwain at fwy o graffu ac osgoi rhai o gamgymeriadau’r fasnachfraint ddiwethaf.

Dywedodd: “Mae’n ddirgelwch i mi pam eich bod yn cynnal y broses o dendro am y fasnachfraint dan y fath len o gyfrinachedd. Yn wahanol i Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DG a Transport Scotland, yr ydych yn gwrthod cyhoeddi dogfennau’r gwahoddiad i dendro a roddwyd i’r bidwyr.

“Petaech yn cyhoeddi’r dogfennau hynny, gallai pobl yng Nghymru—y bobl sy’n cael eu llwytho ar y gwasanaethau trên hynny bob dydd—gael cyfle i ddadansoddi’r meini prawf a chynnig syniadau am ffyrdd i’w gwella. Gellir rhoi’r bai am gamgymeriadau’r fasnachfraint rheilffyrdd ddiwethaf i Gymru wrth ddrws corff hyd-braich o San Steffan.

“Fel un sy’n teithio’n rheolaidd ar lein y Cymoedd i lawr o’r Rhondda, dyw hi ddim yn syndod i mi fod boddhad cwsmeriaid â gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru wedi gostwng. Mae’r amodau yn aml yn warthus.

“Os na fydd pethau’n gwella y tro hwn, fydd dim lle i chi na’ch cydweithwyr yn y Cabinet Llafur i guddio. Pam na allwch chi gyhoeddi dogfennau’r fasnachfraint, dwyn pobl i mewn, bod yn agored i well craffu er mwyn cyflwyno gwell masnachfraint rheilffyrdd fydd yn gweithio i bawb? Beth ydych chi’n ei ofni?”

Yn ei ateb, honnodd Mr Skates AM y gallai cyhoeddi dogfennau’r tendr “beryglu’r holl broses gaffael gystadleuol.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.