Leanne yn condemnio Cyngor RCT am gynlluniau i gau pwll nofio arall

 edit6.JPG

Mae Leanne wedi beirniadu Cyngor RCT am eu bwriad i gau pwll nofio yn yr etholaeth.

Dywedodd Aelod Cynulliad y Rhondda y bydd cynlluniau Llafur i gau’r pwll yng nghanolfan hamdden y Rhondda Fach yn Tylorstown yn ei gwneud yn fwy anodd i bobl fod yn “iach a bywiog.”

Yr oedd yr adroddiad yn rhan o adroddiad i gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a drafodir mewn cyfarfod o’r cabinet ddydd Iau. Mae’r adroddiad yn awgrymu y bydd cau’r pwll yn arbed £100,000 y flwyddyn i’r awdurdod lleol.

“Mae llawer o bobl yn y Fach yn teimlo wedi eu siomi gan y cynnig hwn – a chyda phob cyfiawnhad,” meddai Leanne. “Yn union fel y gwnaethant yn Nhreherbert, mae cyngor Llafur yn cymryd pwll nofio arall eto fyth oddi ar bobl y Rhondda. Y cyfan wnaiff hyn fydd ei gwneud yn anos i bobl gyrraedd cyfleusterau hamdden a bod yn iach a bywiog.

“Honna adroddiad y cabinet y gall pobl fynd i’r pwll yn Ysgol Gymuned Ferndale, ond am amser cyfyngedig yn unig gyda’r nosau y mae hynny’n wir, ar ôl i’r ysgol gau.

“Mae unrhyw un fyddai eisiau nofio yn ystod y dydd yn wynebu taith hirfaith i’r Porth neu dros y mynydd i’r Ystrad. Yn amlwg, bydd hynny yn rhwystr i nifer fawr o bobl.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Yn eu maniffesto etholiadol bedwar mis yn ôl yn unig, addawodd Llafur ‘barhau i fuddsoddi ym moderneiddio’r cyfleusterau (hamdden) hyn er mwyn sicrhau y gwnawn bopeth yn ein gallu i wneud RCT yn sir iach a bywiog.’

“Gall pobl y Rhondda farnu drostynt eu hunain a gadwyd yr addewid hwn neu beidio. Bydd Plaid Cymru yn gwneud sylwadau cryf i’r cabinet Llafur iddynt ail-feddwl.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.