Leanne yn condemnio Cyngor RCT am gynlluniau i gau pwll nofio arall

 edit6.JPG

Mae Leanne wedi beirniadu Cyngor RCT am eu bwriad i gau pwll nofio yn yr etholaeth.

Dywedodd Aelod Cynulliad y Rhondda y bydd cynlluniau Llafur i gau’r pwll yng nghanolfan hamdden y Rhondda Fach yn Tylorstown yn ei gwneud yn fwy anodd i bobl fod yn “iach a bywiog.”

Yr oedd yr adroddiad yn rhan o adroddiad i gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a drafodir mewn cyfarfod o’r cabinet ddydd Iau. Mae’r adroddiad yn awgrymu y bydd cau’r pwll yn arbed £100,000 y flwyddyn i’r awdurdod lleol.

“Mae llawer o bobl yn y Fach yn teimlo wedi eu siomi gan y cynnig hwn – a chyda phob cyfiawnhad,” meddai Leanne. “Yn union fel y gwnaethant yn Nhreherbert, mae cyngor Llafur yn cymryd pwll nofio arall eto fyth oddi ar bobl y Rhondda. Y cyfan wnaiff hyn fydd ei gwneud yn anos i bobl gyrraedd cyfleusterau hamdden a bod yn iach a bywiog.

“Honna adroddiad y cabinet y gall pobl fynd i’r pwll yn Ysgol Gymuned Ferndale, ond am amser cyfyngedig yn unig gyda’r nosau y mae hynny’n wir, ar ôl i’r ysgol gau.

“Mae unrhyw un fyddai eisiau nofio yn ystod y dydd yn wynebu taith hirfaith i’r Porth neu dros y mynydd i’r Ystrad. Yn amlwg, bydd hynny yn rhwystr i nifer fawr o bobl.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Yn eu maniffesto etholiadol bedwar mis yn ôl yn unig, addawodd Llafur ‘barhau i fuddsoddi ym moderneiddio’r cyfleusterau (hamdden) hyn er mwyn sicrhau y gwnawn bopeth yn ein gallu i wneud RCT yn sir iach a bywiog.’

“Gall pobl y Rhondda farnu drostynt eu hunain a gadwyd yr addewid hwn neu beidio. Bydd Plaid Cymru yn gwneud sylwadau cryf i’r cabinet Llafur iddynt ail-feddwl.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.