Arweinydd Plaid Cymru yn Galw am Adfer Pyllau Padlo yn y Rhondda

Paddling_pool_Penygraig_edit.jpg 

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi lansio ymgyrch i ail-agor pyllau padlo’r Rhondda.

Mae arweinydd Plaid Cymru eisoes wedi casglu cannoedd o lofnodion yn galw am ddychwelyd cyfleusterau chwarae yn y dŵr am ddim wedi i’r cyngor Llafur presennol gau cyfres o byllau padlo rai blynyddoedd yn ôl, gan gynnwys un yn nhref enedigol Leanne, Penygraig.

“Roedd y pwll padlo yn wastad yn atyniad poblogaidd ym Mhenygraig,” meddai Ms Wood. “Roedd yn rhan o ‘mhlentyndod i ac yn rhan o blentyndod fy merch ym misoedd yr haf. Roedd cyfleusterau fel hyn yn help i ddod â’r gymuned at ei gilydd, a gogoniant y peth oedd ei fod yn adloniant am ddim i’r plant.

“Gŵyr pob rhiant mor ddrud y gall gwyliau’r haf fod, felly roedd y pwll padlo am ddim yn wych. Ers i’r cyngor ei gau, mae pawb wedi gweld ei golli.

“Buaswn i’n gobeithio y gwelai’r cyngor fantais helpu’r gymuned i adfer cyfleuster mor werthfawr fydd o fudd i iechyd a lles pobl leol, yn enwedig y rhai ifanca.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Os nad yw’r cyngor yn barod i wrando ar reswm, yna mae pobl yn sôn am greu math o ymddiriedolaeth gymunedol i redeg y pyllau padlo. Os bydd hyn yn ddewis ymarferol a diogel i ail-agor pwll padlo Penygraig, yna buaswn yn barod i’w gefnogi.”

“Os bydd yn llwyddiannus, does dim rheswm pam na allwn ddefnyddio’r un patrwm i gael pyllau padlo eraill yn y fwrdeistref sirol wedi’u hail-agor yr haf hwn.”

Os hoffech lofnodi’r ddeiseb, cliciwch ar y ddolen hon: http://www.leannerhondda.wales/paddlingpool_pwllpadlo


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.