Arweinydd Plaid Cymru yn Galw am Adfer Pyllau Padlo yn y Rhondda

Paddling_pool_Penygraig_edit.jpg 

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi lansio ymgyrch i ail-agor pyllau padlo’r Rhondda.

Mae arweinydd Plaid Cymru eisoes wedi casglu cannoedd o lofnodion yn galw am ddychwelyd cyfleusterau chwarae yn y dŵr am ddim wedi i’r cyngor Llafur presennol gau cyfres o byllau padlo rai blynyddoedd yn ôl, gan gynnwys un yn nhref enedigol Leanne, Penygraig.

“Roedd y pwll padlo yn wastad yn atyniad poblogaidd ym Mhenygraig,” meddai Ms Wood. “Roedd yn rhan o ‘mhlentyndod i ac yn rhan o blentyndod fy merch ym misoedd yr haf. Roedd cyfleusterau fel hyn yn help i ddod â’r gymuned at ei gilydd, a gogoniant y peth oedd ei fod yn adloniant am ddim i’r plant.

“Gŵyr pob rhiant mor ddrud y gall gwyliau’r haf fod, felly roedd y pwll padlo am ddim yn wych. Ers i’r cyngor ei gau, mae pawb wedi gweld ei golli.

“Buaswn i’n gobeithio y gwelai’r cyngor fantais helpu’r gymuned i adfer cyfleuster mor werthfawr fydd o fudd i iechyd a lles pobl leol, yn enwedig y rhai ifanca.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Os nad yw’r cyngor yn barod i wrando ar reswm, yna mae pobl yn sôn am greu math o ymddiriedolaeth gymunedol i redeg y pyllau padlo. Os bydd hyn yn ddewis ymarferol a diogel i ail-agor pwll padlo Penygraig, yna buaswn yn barod i’w gefnogi.”

“Os bydd yn llwyddiannus, does dim rheswm pam na allwn ddefnyddio’r un patrwm i gael pyllau padlo eraill yn y fwrdeistref sirol wedi’u hail-agor yr haf hwn.”

Os hoffech lofnodi’r ddeiseb, cliciwch ar y ddolen hon: http://www.leannerhondda.wales/paddlingpool_pwllpadlo


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.