Leanne yn Canmol Grym y Bobl Wrth i Gyfleuster Hamdden Lleol Ail-Agor

 2017_08_12_0253.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi canmol ymdrechion y gwirfoddolwyr fu’n ymwneud ag ail-agor y pwll padlo yn ei thref enedigol.

Dywedodd Ms Wood ei bod yn newyddion gwych i deuluoedd y byddai’r cyfleuster, y gwelwyd ei golli gymaint, yn awr ar agor dros wyliau’r haf.

Mae’r agoriad yn dilyn misoedd ar fisoedd o waith caled gan griw o wirfoddolwyr a sefydlodd Gyfeillion Parc Penygraig mewn ymateb i weithred y cyngor Llafur lleol yn cau pwll padlo’r ardal.

Dywedodd Ms Wood y gellid yn awr lwyddo yn yr un modd gyda phrosiectau yn rhannau eraill o RCT lle caewyd pyllau padlo.

“Mae’r gwirfoddolwyr hyn wedi dangos beth sydd modd ei wneud pan fo tîm cryf ar gael, llawer o waith caled, a chredu yn yr achos,” meddai Ms Wood. “Rwyf yn wirioneddol falch o’u hymdrechion yn peri i’r prosiect hwn ddwyn ffrwyth. Bydd eu hymroddiad hwy yn hwb mawr i deuluoedd lleol.

“Bydd y pwll padlo yn rhoi cyfle am hwyl am ddim i blant dros wyliau’r haf, ac y mae hyn yn bwysig ar adeg pan fo cymaint o aelwydydd yn cael trafferth gyda chost diddanu plant sydd ar wyliau ysgol o chwech wythnos.

“Os gall grym y bobl lwyddo i wneud hyn ym Mhenygraig, does dim rheswm dros beidio â gwneud yr un peth mewn mannau eraill.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.