Leanne yn Canmol Grym y Bobl Wrth i Gyfleuster Hamdden Lleol Ail-Agor

 2017_08_12_0253.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi canmol ymdrechion y gwirfoddolwyr fu’n ymwneud ag ail-agor y pwll padlo yn ei thref enedigol.

Dywedodd Ms Wood ei bod yn newyddion gwych i deuluoedd y byddai’r cyfleuster, y gwelwyd ei golli gymaint, yn awr ar agor dros wyliau’r haf.

Mae’r agoriad yn dilyn misoedd ar fisoedd o waith caled gan griw o wirfoddolwyr a sefydlodd Gyfeillion Parc Penygraig mewn ymateb i weithred y cyngor Llafur lleol yn cau pwll padlo’r ardal.

Dywedodd Ms Wood y gellid yn awr lwyddo yn yr un modd gyda phrosiectau yn rhannau eraill o RCT lle caewyd pyllau padlo.

“Mae’r gwirfoddolwyr hyn wedi dangos beth sydd modd ei wneud pan fo tîm cryf ar gael, llawer o waith caled, a chredu yn yr achos,” meddai Ms Wood. “Rwyf yn wirioneddol falch o’u hymdrechion yn peri i’r prosiect hwn ddwyn ffrwyth. Bydd eu hymroddiad hwy yn hwb mawr i deuluoedd lleol.

“Bydd y pwll padlo yn rhoi cyfle am hwyl am ddim i blant dros wyliau’r haf, ac y mae hyn yn bwysig ar adeg pan fo cymaint o aelwydydd yn cael trafferth gyda chost diddanu plant sydd ar wyliau ysgol o chwech wythnos.

“Os gall grym y bobl lwyddo i wneud hyn ym Mhenygraig, does dim rheswm dros beidio â gwneud yr un peth mewn mannau eraill.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.