Annog Y Prif Weinidog I Godi’r Cap Ar Gyflogau’r Sector Cyhoeddus Yn Ddioed

 MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi condemnio’n gryf Brif Weinidog Cymru am beidio â chodi’r cap cyflogau i weithwyr y sector cyhoeddus.

Daw ei galwad wrth i Brif Weinidog yr Alban gyhoeddi’r wythnos hon y codir y cap yn yr Alban, a bod adroddiadau ar led y bydd Prif Weinidog y DG yn gwneud yr un peth yn Lloegr

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn edrych bron fel petai’r Prif Weinidog a’i weinyddiaeth Lafur yn "colli’n rhwydd y frwydr yn erbyn llymder a’u bod ofn sefyll yn erbyn y Toriaid" trwy beidio a gwneud digon i liniaru effaith toriadau San Steffan ar Gymru.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: "Bydd Cymru yn llusgo y tu ôl i’r Alban a Lloegr yn awr, gyda’r Prif Weinidog wedi gwrthod codi’r cap cyflogau i weithwyr y sector cyhoeddus yma yng Nghymru.

"Mae ein cenedl eisoes wedi talu pris rhy uchel am lymder. Ein cymunedau tlotaf sydd wedi colli’r mwyaf, sydd wedi gweld gwasanaethau’n cael eu torri a cholli mwynderau.

"Ewch i unrhyw nifer o gymunedau difreintiedig i weld effaith llymder ar ddirywiad canol trefi. Roedd hyn yn digwydd tra bod ASau Llafur yn eistedd ar eu dwylo yn San Steffan ac yn ymatal, gan adael i bolisïau lles y Torïaid basio.

"Gallasai’r Prif Weinidog a Llywodraeth Lafur Cymru fod wedi gwneud cymaint mwy i ddwyn pwysau ar Lywodraeth y DG i godi’r cap cyflogau sector cyhoeddus, ac eto, wnaethon nhw mo hynny.

"Mae bron fel petai’r Prif Weinidog a’i weinyddiaeth Lafur yn colli’n rhwydd y frwydr yn erbyn llymder. Mae Cymru wedi colli cymaint, ac mae arnom angen llywodraeth fydd yn dweud "dim mwy”.

"Nawr bod adroddiadau yn dod i’r fei y codir y cap yn Lloegr, dylai Cymru dderbyn ‘arian dilynol’ fyddai’n cael ei ddefnyddio i roi codiad cyflog y mae ein gweithwyr sector cyhoeddus yn haeddu.

"Mae effaith yr anghyfiawnder hwn ers i gyflogau’r sector cyhoeddus gael eu rhewi yn 2010 yn amlwg, gydag arolwg mawr o athrawon yng Nghymru eleni yn dangos bod un o bob tri yn barod i adael.

"Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu llymder bob cam o’r ffordd, ac fe wnawn barhau i wneud hynny.

"Mae holl gysyniad ein gwasanaethau cyhoeddus dan fygythiad, a buaswn yn annog pawb yng Nghymru sydd eisiau gwasanaethau cyhoeddus cryf all edrych ar ein holau oll o’r crud i’r bedd i ymuno â ni yn ein gwaith yn erbyn toriadau’r Torïaid a methiant Llafur i ymladd yn eu herbyn."

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.  


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.