Plaid Cymru yn Cyhoeddi Rhaglen yr Wrthblaid

MH_050716_Plaid_Cymru_036.JPG 

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi datgelu cynllun ei phlaid am dymor nesaf y Cynulliad wrth iddi lansio Rhaglen yr Wrthblaid gan ei phlaid.

Rhaglen gynhwysfawr yw Rhaglen yr Wrthblaid Plaid Cymru y bydd y blaid yn ceisio ei gweithredu yn ystod tymor y Cynulliad.
Dyma’r tro cyntaf i Blaid Cymru gynhyrchu rhaglen fel hon.

Bydd yn cynnig dewis amgen cynhwysfawr i raglen y llywodraeth, pan gaiff ei chyhoeddi.

Dywedodd Leanne Wood y bydd y ddogfen yn gosod yr agenda ar gyfer cyflawni yn ystod tymor y Cynulliad hwn, ac y caiff ei diweddaru fel bod angen.

Gallwch lawrlwytho'r ddogfen drwy glicio yma.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Ers yr etholiad, Plaid Cymru fu’r wrthblaid swyddogol i’r llywodraeth yn y Cynulliad. Yn rhinwedd y swydd honno, fe fyddwn yn gweithio i gyflwyno’r fargen orau i bobl Cymru ac yn sicrhau bob amser mai buddiannau cenedlaethol Cymru sy’n cael eu hybu.

"Fel gwrthblaid, fe fyddwn yn dal Llywodraeth Cymru i gyfrif trwy graffu cadarn. Ar yr un pryd, gan nad oedd gan y llywodraeth fwyafrif, mae ein safle ni fel gwrthblaid yn golygu sicrhau enillion a llwyddiannau go-iawn i’n hetholwyr a’r genedl.

“Dyna pam fod Plaid Cymru yn cyhoeddi heddiw ein Rhaglen yr Wrthblaid. Am y tro cyntaf, bydd y llywodraeth dan arweiniad Llafur yn cael ei dal i gyfrif ac yn cael ei gorfodi i weithredu dros Gymru gyfan gan blaid sydd yn meddu ar Raglen amgen fanwl a chynhwysfawr.

"Mae’r Rhaglen hon yn seiliedig ar ein maniffesto cynhwysfawr ar gyfer etholiad 2016, a bydd yn llywio ein gwaith dros dymor nesaf y Cynulliad.

“Mae Plaid Cymru eisoes wedi sicrhau rhai polisïau fydd yn gwella bywydau nifer o bobl yn ein 'Compact i Symud Cymru Ymlaen', megis yr adolygiad o’r system Cais Cyllid Claf Unigol fydd yn helpu’r sawl sy’n dioddef o ganser a chlefydau eraill i gael mynediad mwy cyfartal at gyffuriau a thriniaethau prin; mwy o ofal plant, a hefyd sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol.

“Bydd Plaid Cymru yn defnyddio pob cyfle sydd ar gael i ni i sicrhau bod y llywodraeth yn wastad yn gweithio er lles pobl Cymru."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.