Sefwch dros Brifysgol De Cymru, medd Leanne wrth y Prif Weinidog

 MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ymyrryd i helpu achub dros 100 o swyddi sydd dan fygythiad mewn prifysgol yn y cymoedd.

Yr oedd Aelod Cynulliad y Rhondda hefyd yn galw am eglurder ar y cyhoeddiad am golli swyddw yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog wedi iddi ddod i’r amlwg fod Prifysgol De Cymru yn ymgynghori ar ddiweddu 139 o swyddi.

Dywedodd Ms Wood, a raddiodd o’r brifysgol yn y 1990au pan oedd yn Brifysgol Morgannwg, fod gan y sefydliad ran allweddol i’w chwarae yn nyfodol yr economi leol.

Dywedodd: “Fel cyn-fyfyriwr yn Nhrefforest, gwn mor bwysig yw’r sefydliad i’r Cymoedd. Mae’n wastad wedi chwarae rhan ym meithrin sgiliau pobl i wneud y gwaith sydd ei angen yn ein heconomïau lleol.

“Y mae heriau demograffig a chostau cynyddol yn wynebu’r brifysgol, ond nid wyf i’n meddwl y dylai hynny golli’r effaith economaidd gadarnhaol mae’r sefydliad yn ei gynhyrchu.

“Fel cyn-fyfyriwr yn Nhrefforest, gwn mor bwysig yw’r sefydliad i’r Cymoedd. Mae’n wastad wedi chwarae rhan ym meithrin sgiliau pobl i wneud y gwaith sydd ei angen yn ein heconomïau lleol.

“Nawr, fe wn fod heriau demograffig i’w hwynebu – yr ydych wedi cyfeirio at y rheiny – a bod costau cynyddol yn wynebu’r brifysgol, ond nid wyf i’n meddwl y dylai hynny golli’r effaith economaidd gadarnhaol mae’r sefydliad yn ei gynhyrchu. Dywedwyd wrthym mai swyddi rheolwyr sydd mewn perygl, ond o’r hyn a ddeallaf gan yr undeb llafur, gallai swyddi mewn TG, llyfrgelloedd a gwasanaethau staff a myfyrwyr fynd hefyd.

“Ydych chi’n meddwl, Brif Weinidog, mai mater o gadw tŷ arferol yw colli’r swyddi hyn, neu a ydynt yn arwydd fod y ddwy brifysgol yn wynebu dyfodol anodd?”

Ychwanegodd: “Gwyddom fod y sefyllfa ynglŷn â recriwtio myfyrwyr Ewropeaidd a rhyngwladol yn amrywiol ac yn debyg o fod felly am beth amser, ond arnom ni yma yng Nghymru y syrth y cyfrifoldeb i lywio trwy’r dyfroedd geirwon hyn, a chi, Brif Weinidog, sy’n gyffredinol gyfrifol am amddiffyn ein sector addysg uwch.

“Felly, beth wnaiff Llywodraeth Cymru i amddiffyn ein prifysgol? Sut gwnewch chi helpu i amddiffyn y swyddi hyn a gofalu na fydd effaith yn y tymor hir ar gyrsiau?

“Ydych chi’n bwriadu dal ati fel o’r blaen neu a ydych am gamu i mewn a rhoi cefnogaeth a chyfarwyddyd i brifysgol yng Nghymru fel y gall barhau i wneud y gwaith da mae’n wneud, i wasanaethu ein heconomi a’n cenedl?"

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae Prifysgol De Cymru yn sbardun economaidd pwysig i gyn-gymunedau glofaol y de. Mae llawer o bobl yn gweithio yno, ac y mae’n rhoi cyfleoedd addysgol sy’n agos at gartrefi llawer o bobl nad ydynt yn gallu mynd ymaith i astudio am ba bynnag reswm. Mae hefyd yn sicrhau bod gan y boblogaeth leol y sgiliau angenrheidiol ar gyfer ein heconomïau lleol.


“Yn ychwanegol at golli llawer o swyddi, rwyf hefyd yn pryderu y bydd unrhyw ddirywiad mewn gwasanaethau yn y brifysgol yn ei gwneud yn lle llai deniadol i astudio yn y dyfodol.

"Gobeithio y gall Llywodraeth Cymru weithio gyda’r brifysgol i ddod o hyd i ffordd i leihau’r toriadau a chynnal sefydliad a wasanaethodd y cymoedd yn dda ers degawdau.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, pam na wnewch chi gymryd rhan gyda Phlaid Cymru yn y Rhondda?  Gallwch wneud hynny drwy glicio ar y ddolen yma. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.