Ei Alma Mater yn Cydnabod Leanne

tonyspic_small.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ennill gwobr gan ei hen brifysgol.

Arweinydd Plaid Cymru oedd enillydd y wobr Cyfraniad i Fywyd a Diwylliant Cymru 2018 yng Ngwobrwyon Alumni Prifysgol De Cymru.

Dywedodd y Dr Louise Bright, un o feirniaid y wobr a Chyfarwyddwraig Ymchwil a Datblygu Busnes yn ogystal ag Arweinydd y Rhaglen Datblygu Menywod: “Mae Leanne wedi mynd ati i gefnogi ein Rhaglen Datblygu Menywod ers y cychwyn yn 2016.

“Mae’n rhoi’n hael o’i hamser ac yn ymwneud a’r cyfranogwyr mewn ffordd onest ac agored. Mae wedi rhannu ei phrofiadau o fod yn ffigwr cyhoeddus, sut mae’n delio â chyfryngau cymdeithasol a sut y mae’n ceisio cadw cydbwysedd yn ei bywyd.

“Gwyddom o’r ymateb a gawn ei bod yn cael effaith bendant ar y menywod sydd wedi ei chlywed yn siarad ac y mae’r wobr hon yn ffordd i ni ddweud diolch wrth Leanne am ei haelioni.”

Bu Leanne yn y brifysgol pan oedd dan ei hen enw Polytechnig Cymru yn gynnar yn y 1990au, gan astudio am radd mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Am y wobr, meddai Ms Wood: “Rwyf wrth fy modd am i mi ennill y wobr hon gan fy hen brifysgol. Chwaraeodd y brifysgol leol hon ym Mhontypridd ran hanfodol yn fy addysg. Fe roes i mi’r arfau a’r sgiliau i ddatblygu gyrfa fel swyddog prawf. 

“Chwaraeodd ran hefyd yn fy natblygiad gwleidyddol cyffredinol am mai yno y gwneuthum gwrdd â phobl o gefndiroedd gwahanol i’m rhai i.

“Yma y dechreuais ymwneud am y tro cyntaf â gwleidyddiaeth wedi i mi gwrdd â phobl oedd yn teimlo’r un fath â mi am fy nghymuned a’m cenedl.

“Mae gen i lawer o atgofion melys am fy mywyd yn y brifysgol a’m hamser yno – mae’r wobr hon felly yn golygu llawer i mi ac fe hoffwn ddiolch i’r beirniaid am y gydnabyddiaeth hon.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.