Ei Alma Mater yn Cydnabod Leanne

tonyspic_small.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi ennill gwobr gan ei hen brifysgol.

Arweinydd Plaid Cymru oedd enillydd y wobr Cyfraniad i Fywyd a Diwylliant Cymru 2018 yng Ngwobrwyon Alumni Prifysgol De Cymru.

Dywedodd y Dr Louise Bright, un o feirniaid y wobr a Chyfarwyddwraig Ymchwil a Datblygu Busnes yn ogystal ag Arweinydd y Rhaglen Datblygu Menywod: “Mae Leanne wedi mynd ati i gefnogi ein Rhaglen Datblygu Menywod ers y cychwyn yn 2016.

“Mae’n rhoi’n hael o’i hamser ac yn ymwneud a’r cyfranogwyr mewn ffordd onest ac agored. Mae wedi rhannu ei phrofiadau o fod yn ffigwr cyhoeddus, sut mae’n delio â chyfryngau cymdeithasol a sut y mae’n ceisio cadw cydbwysedd yn ei bywyd.

“Gwyddom o’r ymateb a gawn ei bod yn cael effaith bendant ar y menywod sydd wedi ei chlywed yn siarad ac y mae’r wobr hon yn ffordd i ni ddweud diolch wrth Leanne am ei haelioni.”

Bu Leanne yn y brifysgol pan oedd dan ei hen enw Polytechnig Cymru yn gynnar yn y 1990au, gan astudio am radd mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Am y wobr, meddai Ms Wood: “Rwyf wrth fy modd am i mi ennill y wobr hon gan fy hen brifysgol. Chwaraeodd y brifysgol leol hon ym Mhontypridd ran hanfodol yn fy addysg. Fe roes i mi’r arfau a’r sgiliau i ddatblygu gyrfa fel swyddog prawf. 

“Chwaraeodd ran hefyd yn fy natblygiad gwleidyddol cyffredinol am mai yno y gwneuthum gwrdd â phobl o gefndiroedd gwahanol i’m rhai i.

“Yma y dechreuais ymwneud am y tro cyntaf â gwleidyddiaeth wedi i mi gwrdd â phobl oedd yn teimlo’r un fath â mi am fy nghymuned a’m cenedl.

“Mae gen i lawer o atgofion melys am fy mywyd yn y brifysgol a’m hamser yno – mae’r wobr hon felly yn golygu llawer i mi ac fe hoffwn ddiolch i’r beirniaid am y gydnabyddiaeth hon.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.