Niferoedd CGP yn Dangos nad Oedd y Llywodraeth Lafur wedi Paratoi Digon ar gyfer Coronafeirws – Leanne

Leannesenedd.jpg

Yr oedd llai na 32,000 o wisgoedd meddygol wedi eu cadw mewn Partneriaeth Cyd-wasanaeth y GIG yng Nghymru pryd y tarodd yr achos cyntaf o’r coronafeirws y wlad, yn ôl ymchwil a wnaed gan AS y Rhondda.

Mewn ateb i gwestiwn a gyflwynwyd gan Leanne Wood i’r Gweinidog Iechyd, daeth i’r amlwg mai dim ond 31,697 gwisg oedd yn cael eu cadw gan storfeydd canolog Bartneriaeth Cyd-wasanaeth GIG Cymru pan gadarnhawyd yr achos cyntaf o coronafeirws yng Nghymru ddiwedd Chwefror.

Er bod hyn yn ychwanegol i’r stoc oedd gan gyrff unigol y GIG, bychan yw nifer y gwisgoedd a ddaliwyd gan y bartneriaeth cyd-wasanaeth o gymharu ag eitemau eraill o gyfarpar hanfodol oedd ganddynt.

Datgelodd yr atebion – ar yr un pryd – fod y bartneriaeth cyd-wasanaeth yn cadw 1,575,035 o offer gwarchod llygaid, 4,901,870 o fygydau wyneb, 33,800,150 o fenig a 893,025 o anadlyddion FFP3.

Yr oedd rhai’r Ymddiriedolaethau GIG yn Lloegr yn defnyddio 150,000 gwisg y dydd pan oedd y coronafeirws ar ei waethaf, yn ôl Chris Hopson, prif weithredwr Darparwyr y GIG.

Mae hyn yn dilyn y newyddion a ddatgelwyd mewn llythyr gan y Prif Weinidog Llafur at arweinydd Plaid Cymru Adam Price nad oedd gwisgoedd yn y stoc wrth gefn rhag ofn y deuai pandemig rhwng Mehefin 2016 a Chwefror 2020.

Dywedodd Ms Wood fod hyn yn profi nad oedd y llywodraeth Lafur yn barod am Covid-19.

“Synnais o weld cyn lleied o wisgoedd oedd yn cael eu cadw yn storfeydd canolog Partneriaeth Cyd-wasanaeth GIG Cymru erbyn diwedd Chwefror pan welwyd yr achos gyntaf o’r coronafeirws yng Nghymru,” meddai Ms Wood.

“Nid oedd y stoc ganolog yn ddim ond un rhan o bump o’r hyn y byddai ymddiriedolaeth ysbyty brysur yn Lloegr yn ddefnyddio mewn un diwrnod pan oedd y clefyd ar ei waethaf yn y DG. Yn amlwg, nid oedd yn ddigon.

“Ar waethaf rhybuddion difrifol o wledydd eraill fel China a’r Eidal a gafodd y feirws o’n blaenau ni, nid oedd y Llywodraeth Lafur wedi paratoi digon erbyn i’r achos cyntaf ddod i’r amlwg. Beth bynnag, yr oedd llywodraethau wedi cael eu rhybuddio ers blynyddoedd mai pandemig fyddai un o’r bygythiadau mwyaf i fywyd.

“Golygodd y cynllunio gwael hwn ar ran y llywodraeth fod llawer o staff yn trin cleifion wedi’u heintio hen y CGP iawn a argymhellwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd. Ymddengys bod y sefyllfa hon ar ei gwaethaf mewn cartrefi gofal.

“Mae hyn yn annerbyniol, ac y mae angen craffu arno, dim ots os nad yw’r Gweinidog Llafur Minister eisiau hynny.

“Gwaith y llywodraeth yw gofalu bod digon o CGP i’r holl staff sydd ei angen er mwyn eu diogelu ac atal lledaeniad y feirws.

“Yn hyn o beth, mae’r Llywodraeth Lafur wedi methu.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.