Angen mwy o bwerau i warchod Cymru rhag polisïau’r Ceidwadwyr

 MH_050716_Plaid_Cymru_024.JPG

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw fod ar Gymru angen mwy o bwerau economaidd er mwyn gwarchod ei chymunedau tlotaf rhag polisiau niweidiol Llywodraeth Geidwadol y DG.

Daw galwad Leanne Wood wrth i Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns ddweud fod ar Gymru angen system newydd o gyllido cymunedau tlotaf y genedl.

Ychwanegodd Arweinydd Plaid Cymru fod llywodraethau Llafur a Cheidwadol yn San Steffan yn gyfrifol am dlodi yn dyddio nôl i'r 1980au ac na ellir ymddiried yn unrhyw lywodraeth Brydeinig i roi buddiannau'r economi Gymreig yn gyntaf.

Dywedodd Leanne Wood:

"Mae Plaid Cymru'n cydnabod fod pobl yng Nghymru wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, ond rydym yn gwrthod rhethreg y Ceidwadwyr eu bod wedi pleidleisio i ganoli grym yn San Steffan.

"Heb warchodaeth polisi economaidd yr UE o ailddosbarthu cyfoeth, bydd rhai o gymunedau tlotaf Cymru'n gwbl agored i bolisïau niweidiol y Ceidwadwyr yn San Steffan.

"Yr unig ffordd o sicrhau nad yw economi Cymru'n dioddef yn sgil y penderfyniad i adael yr UE yw trosglwyddo mwy o bwerau i Gymru o San Steffan.

"Bydd hyn yn galluogi pobl yn y wlad hon i gael mwy o ddweud ar y materion sy'n eu heffeithio a mwy o rym i wella'r economi pe bai pobl yng Nghymru'n cael rheolaeth dros feysydd megis trethiant, creu swyddi a sicrhau twf economaidd.

"Mae un llywodraeth ar ôl y llall yn San Steffan yn gyfrifol am dlodi sy'n dyddio nôl i'r 1980au - y Torïaid am ddinistrio ein diwydiant a Llafur am beidio gweithredu polisi diwydiannol llwyddiannus i wrthdroi'r sefyllfa. Mae ein problemau'n deillio o weithredu ac yna diffyg gweithredu gan San Steffan. Nid ydynt yn deillio o'r Undeb Ewropeaidd sydd â pholisi o flaenoriaethu'r ardaloedd tlotaf ar gyfer buddsoddiad.

"Ni fydd Cymru fyth yn medru ymddiried yn San Steffan i roi buddiannau'r economi Gymreig yn gyntaf. Cafwyd addewid o filiynau o bunnoedd gan yr ymgyrch i Adael yn ystod y refferendwm ond does dim hyd yma'n awgrymu y bydd yr addewid honno'n cael ei chadw.

"Wrth i Fil Cymru ddychwelyd i'r Tŷ Cyffredin yr wythnos nesaf, rwy'n annog ASau o bobl plaid yng Nghymru i gefnogi rhoi cymaint o bwerau a phosib i'n Cynulliad Cenedlaethol. Rhaid i Gymru gael y capasiti llawn i roi terfyn ar y tranc economaidd sydd wedi dal ein cenedl yn ei hol am lawer rhy hir. Os na wnawn ni hyn ein hunain, wnaiff neb hyn ar ein rhan."

Os ydych chi’n cytuno gyda Leanne a Phlaid Cymru, beth am ymuno â ni drwy glicio ar y ddolen hon?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.