Cyfarfod Cyhoeddus Gorlawn yn y Rhondda yn Harneisio Ymgyrch i Arbed Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Porth_A_E_meeting_pic_2.jpg

Roedd mwy na 100 o bobl mewn cyfarfod a drefnwyd gan Blaid Cymru yng Nghlwb Rygbi Porth Harlequins am ddyfodol yr Adran Frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Mynegwyd teimladau cryfion yn y cyfarfod gorlawn a gadeiriwyd gan AC y Rhondda Leanne Wood a lle’r oedd uwch-reolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Yn ystod awr gyntaf y cyfarfod, cyflwynodd y penaethiaid iechyd eu hachos dros symud gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol o Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Yna cafodd pobl yn y gynulleidfa gyfle i holi Prif Weithredwr dros dro Cwm Taf Sharon Hopkins, y Cadeirydd Marcus Longley a’r Cyfarwyddwr Meddygol Nick Lyons.

Yr oedd ail hanner y cyfarfod - heb uwch-reolwyr y bwrdd iechyd - yn canolbwyntio ar sut i fwrw ymlaen â’r ymgyrch er mwyn achub gwasanaethau’r Adran Frys. Penderfynodd yr ymgyrchwyr gasglu cynifer o lofnodion ag oedd modd ar ddeiseb i’r Cynulliad i sicrhau dadl yn y Senedd a threfnu gwrthdystiad yn y Senedd i ddangos cryfder teimladau mewn ardaloedd a wasanaethir gan yr ysbyty.

Cafwyd cymeradwyaeth frwd hefyd i nyrs sy’n gweithio yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg a amddiffynnodd yr Adran Frys.

Wedyn, dywedodd Leanne: “Hawdd deall fod emosiynau cryf i’w teimlo yn ystod y cyfarfod am fod pobl yn ystyried y byddai’r newidiadau arfaethedig yn gwneud y gwahaniaeth rhwng byw a marw mewn argyfwng. Cafodd pobl gyfle i gwestiynau penaethiaid y bwrdd iechyd, ac fe wnaethant fanteisio i’r eithaf ar y cyfle hwnnw.

“Yr oedd hefyd lawer o deimladau cadarnhaol a phenderfyniad i frwydro yn erbyn unrhyw gynlluniau fyddai’n gweld darpariaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol o Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Penderfynodd pobl yn unfryd i frwydro’n ddygn er mwyn cadw gwasanaethau 24 awr yn yr Adran Frys a gwrthod dewisiadau fyddai’n gweld gwanhau’r gwasanaeth hwnnw.

“Fe wnaethom oll gytuno i lofnodi a rhannu deiseb i’r Cynulliad er mwyn cael dadl yn y Senedd – mae’n dda gweld ein bod eisoes wedi cael y miloedd o lofnodion sydd eu hangen.

“Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i’r Gweinidog Iechyd Llafur ateb cwestiynau. Gallwch fod yn sicr y bydd Plaid Cymru yn cynnal ymgyrch gref i gadw gwasanaethau 24 awr dan arweiniad meddygon ymgynghorol Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg.”  

Ychwanegodd Leanne: “Mae gennym frwydr anodd o’n blaenau oherwydd nid yn unig ein bod yn erbyn uwch-reolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ond hefyd yn erbyn y Llywodraeth Lafur yng Nghymru a’u hagenda canoli.

“Wedi dweud hynny, petai’n fater yn unig o gryfder teimlad, penderfyniad a brwdfrydedd yn yr ystafell yng Nghlwb Rygbi Porth Harlequins, yna fe fuasem yn ennill y frwydr hon yn rhwydd.

“Rhaid i ni yn awr drefnu er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r achos cryfaf posib nid dim ond i gadw gwasanaethau yn Adran Frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ond i’w cryfhau.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.