Cofrestrwch gyda Phractis Meddyg Teulu Newydd, Leanne yn Annog Cleifion o’r Porth

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae Ac y Rhondda yn annog cleifion meddygfa fydd yn cau ar ddiwedd y flwyddyn i roi gwybod am eu dewis o feddygfa newydd cyn gynted ag sydd modd.  

Bydd unrhyw gleifion o Porth Farm sydd heb ymateb i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg erbyn Tachwedd 25 yn awtomatig yn cael eu neilltuo i’r feddygfa nesaf at eu cyfeiriad cartref.  

O’r wythnos ddiwethaf ymlaen, derbyniwyd 64% o ymatebion gan restr cleifion o fwy na 4,000 o bobl ym Meddygfa Porth Farm am eu dewis feddygfa  ar gyfer y cyfnod wedi Rhagfyr 31. Dylai pob un o gleifion y feddygfa, fydd yn cau ar ddiwedd y flwyddyn oherwydd bod dau feddyg teulu yn ymddeol, fod wedi derbyn gohebiaeth yn rhoi dewis meddygfa newydd iddynt o’r Flwyddyn Newydd ymlaen.  

Dywedodd llefarydd dros y bwrdd iechyd fod modd gwneud lle i geisiadau pobl o hyd os byddant yn cysylltu ar ôl y terfyn amser. Yr hyn ddywedwyd oedd: “Petai claf yn cysylltu â ni yn nes ymlaen i ddweud eu bod eisiau eu cofrestru mewn practis gwahanol i’r un yr ydym ni wedi ei neilltuo iddynt, byddwn yn ei gwneud yn haws iddynt gofrestru gyda phractis o’u dewis.   

“Bydd hyn yn gwneud yn siŵr na fydd yr un claf yn cael ei adael heb gofrestru gyda phractis meddyg teulu.”  

Dywedodd Leanne fod hyn yn golygu fod gan bobl tan ddiwedd yr wythnos i hysbysu am eu dewis er mwyn sicrhau trosi rhwydd rhwng meddygfeydd.

“Dylai pawb fod wedi derbyn gohebiaeth gan y bwrdd iechyd yn rhoi nifer o ddewisiadau iddynt er mwyn iddynt allu parhau i gael gofal meddyg teulu yn y Flwyddyn Newydd a thu hwnt,” meddai Leanne.   

“Maen nhw’n dweud wrtha’i os yw cleifion yn dal i aros am lythyr, efallai eu bod wedi newid cyfeiriad a heb roi gwybod i’r practis. Yn yr achos hwn, mae cyflenwad o ffurflenni ym Meddygfa Porth Farm y gall cleifion eu llenwi i ddweud beth yw eu dewis.   

“Yn y cyfamser, dylai cleifion barhau i fynd i Feddygfa Porth Farm nes iddynt gael gwybod eu bod wedi cofrestru yn eu meddygfa newydd.” 

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.