Leanne yn Croesawu Cwblhau Gwaith ar Bont

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu’r newyddion y bydd pont ar agor i draffig yn nes ymlaen eleni.

Derbyniodd Leanne Wood AC y newyddion am Ddec newydd Pont Rhondda yn dilyn cymhorthfa stryd yn Llwynypia yn gynharach yr haf hwn. Cododd nifer o bobl leol y problemau cysylltiedig ag adnewyddu’r bont a’r oedi i’r gwaith a achoswyd gan broblemau gyda’r contractwr gwreiddiol.

Yn dilyn sylwadau gan drigolion Llwynypia, ysgrifennodd Leanne at gyngor RCT sydd dan reolaeth Llafur oedd yn gyfrifol am gomisiynu’r gwaith. Mewn ateb a anfonwyd ddiwedd mis diwethaf, dywedodd arweinydd y cyngor Andrew Morgan: “Diolch am eich llythyr diweddar parthed y bont yn y lleoliad uchod, yn gofyn am y newyddion diweddaraf am gynnydd ac amcan o’r amser y bydd y bont yn cael ei hail-agor i draffig.

“Mae’n falch gennyf ddweud y dylai’r gwaith ar yr ategwaith fod wedi ei gwblhau erbyn diwedd yr wythnos nesaf, a phan fydd hyn wedi ei gwblhau, bydd y gwaith o godi dec newydd y bont yn cychwyn. Bwriedir ail-agor y bont ddiwedd yr hydref.

Mewn ymateb, dywedodd Leanne: “Mae’r diwedd yn y golwg o ran ail-agor y darn allweddol hwn o seilwaith i Lwynypia a bydd hyn yn rhyddhad mawr i’r trigolion lleol.

“Mae gan lawer o’r strydoedd un pwynt mynediad yn unig ar hyn o bryd, ac y mae hyn wedi achosi llawer o broblemau traffig tra bod y bont wedi cau.

“Codwyd pryderon ar stepen y drws yn ystod cymorthfa stryd ynghylch mynediad i gerbydau brys hefyd. Rwy’n gwybod y cafwyd effaith ar fusnesau lleol hefyd.

“Mae’n anffodus ei bod wedi cymryd cyhyd i drwsio’r bont, ond y newyddion da yw bod y saga hirfaith hon yn dod i ben o’r diwedd.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.