Leanne yn Croesawu Cwblhau Gwaith ar Bont

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Mae AC y Rhondda wedi croesawu’r newyddion y bydd pont ar agor i draffig yn nes ymlaen eleni.

Derbyniodd Leanne Wood AC y newyddion am Ddec newydd Pont Rhondda yn dilyn cymhorthfa stryd yn Llwynypia yn gynharach yr haf hwn. Cododd nifer o bobl leol y problemau cysylltiedig ag adnewyddu’r bont a’r oedi i’r gwaith a achoswyd gan broblemau gyda’r contractwr gwreiddiol.

Yn dilyn sylwadau gan drigolion Llwynypia, ysgrifennodd Leanne at gyngor RCT sydd dan reolaeth Llafur oedd yn gyfrifol am gomisiynu’r gwaith. Mewn ateb a anfonwyd ddiwedd mis diwethaf, dywedodd arweinydd y cyngor Andrew Morgan: “Diolch am eich llythyr diweddar parthed y bont yn y lleoliad uchod, yn gofyn am y newyddion diweddaraf am gynnydd ac amcan o’r amser y bydd y bont yn cael ei hail-agor i draffig.

“Mae’n falch gennyf ddweud y dylai’r gwaith ar yr ategwaith fod wedi ei gwblhau erbyn diwedd yr wythnos nesaf, a phan fydd hyn wedi ei gwblhau, bydd y gwaith o godi dec newydd y bont yn cychwyn. Bwriedir ail-agor y bont ddiwedd yr hydref.

Mewn ymateb, dywedodd Leanne: “Mae’r diwedd yn y golwg o ran ail-agor y darn allweddol hwn o seilwaith i Lwynypia a bydd hyn yn rhyddhad mawr i’r trigolion lleol.

“Mae gan lawer o’r strydoedd un pwynt mynediad yn unig ar hyn o bryd, ac y mae hyn wedi achosi llawer o broblemau traffig tra bod y bont wedi cau.

“Codwyd pryderon ar stepen y drws yn ystod cymorthfa stryd ynghylch mynediad i gerbydau brys hefyd. Rwy’n gwybod y cafwyd effaith ar fusnesau lleol hefyd.

“Mae’n anffodus ei bod wedi cymryd cyhyd i drwsio’r bont, ond y newyddion da yw bod y saga hirfaith hon yn dod i ben o’r diwedd.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.