Cost Arwydd Pont yn “Hurt, yn Wastraffus ac yn hollol annoeth”- Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod £216,513.39 wedi ei wario ar arwyddion newydd wedi i’r ail bont dros Afon Hafren gael ei hail-enwi, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae gwario bron i chwarter miliwn o bunnoedd ar arwyddion wedi i bont dderbyn enw newydd na ofynnodd neb amdano nac y dywedwyd fawr ddim amdano ymlaen llaw yn wirion, yn wastraffus ac yn annoeth; yn enwedig ar adeg pan ydym yn colli cymaint oherwydd toriadau llym.

“Mae’n siŵr y bydd y prosiect ymffrostgar hwn gan y gwenieithwyr yn Swyddfa Cymru, gyda chefnogaeth y ‘cynffonwyr’  yn Llywodraeth Cymru, yn ennill mwy o ffafrau iddynt gan y sefydliad, ond pa bwrpas gwirioneddol, ymarferol sydd iddo?

“Ni ofynnwyd nac ymgynghori â’r un aelod o’r cyhoedd am hyn, ac yn awr yr ydym yn gweld gwir gost y diffyg craffu a thryloywder hwnnw. Ychydig o bobl sy’n defnyddio’r enw newydd fisoedd wedi ei fabwysiadu, sy’n dangos nad yw’n wir wedi ei dderbyn gan bobl Cymru.”  

Ychwanegodd: “Mae cymaint o bethau da a defnyddiol y gellid bod wedi gwario’r arian hwn arnynt. Fe dreuliais beth amser yn siarad â phobl ddigartref yn Abertawe y penwythnos diwethaf. Byddai dros £200k wedi mynd ymhell iawn i sicrhau bod y sawl sydd angen fwyaf o gefnogaeth yn ei gael.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.