Cost Arwydd Pont yn “Hurt, yn Wastraffus ac yn hollol annoeth”- Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod £216,513.39 wedi ei wario ar arwyddion newydd wedi i’r ail bont dros Afon Hafren gael ei hail-enwi, dywedodd AC y Rhondda Leanne Wood: “Mae gwario bron i chwarter miliwn o bunnoedd ar arwyddion wedi i bont dderbyn enw newydd na ofynnodd neb amdano nac y dywedwyd fawr ddim amdano ymlaen llaw yn wirion, yn wastraffus ac yn annoeth; yn enwedig ar adeg pan ydym yn colli cymaint oherwydd toriadau llym.

“Mae’n siŵr y bydd y prosiect ymffrostgar hwn gan y gwenieithwyr yn Swyddfa Cymru, gyda chefnogaeth y ‘cynffonwyr’  yn Llywodraeth Cymru, yn ennill mwy o ffafrau iddynt gan y sefydliad, ond pa bwrpas gwirioneddol, ymarferol sydd iddo?

“Ni ofynnwyd nac ymgynghori â’r un aelod o’r cyhoedd am hyn, ac yn awr yr ydym yn gweld gwir gost y diffyg craffu a thryloywder hwnnw. Ychydig o bobl sy’n defnyddio’r enw newydd fisoedd wedi ei fabwysiadu, sy’n dangos nad yw’n wir wedi ei dderbyn gan bobl Cymru.”  

Ychwanegodd: “Mae cymaint o bethau da a defnyddiol y gellid bod wedi gwario’r arian hwn arnynt. Fe dreuliais beth amser yn siarad â phobl ddigartref yn Abertawe y penwythnos diwethaf. Byddai dros £200k wedi mynd ymhell iawn i sicrhau bod y sawl sydd angen fwyaf o gefnogaeth yn ei gael.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.