Plaid Cymru'n Arwain Ymgyrch i Arbed Canghennau Banciau yn y Rhondda

HSBC_small.jpg 

Mae Plaid Cymru'n ennill cefnogaeth o'r Porth a Threorci yn ei hymdrech i rwystro Banc HSBC rhag cau ei changhennau.

Mae Plaid Cymru yn casglu enwau i rwystro'r banc rhyngwladol rhag cau ei holl ganghennau yn y Rhondda.  Os daw'r bwriad i rym, bydd rhaid i gwsmeriaid deithio i Bontypridd i dderbyn gwasanaethau dros y cownter.

Mae Arweinydd Plaid Cymru, sy'n byw yn y Rhondda, wedi sgrifennu at y cwmni yn dweud bod eu bwriadau'n annerbyniol ac yn bradychu teyrngarwch cwsmeriaid i HSBC dros flynyddoedd lawer.

Dywedodd Ms. Wood: "Mae'n eironig bod HSBC yn galw ei hun yn 'Fanc Lleol y Byd' pan yw eu hymrwymiad i gymunedau fel Treorci a'r Porth yn amheus, a dweud y lleiaf.

"Mewn mannau fel y Rhondda, mae canghennau banciau'n hanfodol i bobl sy'n dod i'r dre yn arbennig i fancio am nad oes ganddynt gyfrifiadur neu fynediad i'r we i fancio ar-lein.

"Mae'r cwsmeriaid teyrngar hyn hefyd yn gwario eu harian mewn siopau cyfagos ac o ganlyniad bydd cau'r banciau'n yn siwr o effeithio ar fasnach yn y ddwy dref.

"Byddaf yn siarad ar ran etholwyr yn y ddwy dre gan ddweud bod cau canghennau'n annerbyniol. Yn barod, mae'r cymunedau hyn wedi colli gormod."

Mae deiseb wedi ei threfnu, ac yn barod bu Leanne a chefnogwyr Plaid Cymru ar y strydoedd yn casglu enwau i wrthwynebu cau canghennau.

Dywedodd cynghorydd Plaid Cymru Treorci, Cennard Davies [yn y llun gyda Leanne] fod llawer o'i etholwyr yn poeni bod HSBC yn ymadael â'r dre.

"Treorci yw un o drefi mwyaf bywiog y cymoedd, ond mae penderfyniadau fel hyn yn bygwth yr economi leol," dywedodd y Cyngh. Davies. "Dyw llawer o gwsmeriaid hŷn HSBC y siaradais i â nhw ddim yn gyfarwydd â thrin cyfrifiaduron ac felly, dyw bancio ar-lein ddim yn opsiwn. Hefyd, byddai teithio i Bontypridd yn anodd i rai oherwydd problemau symud o gwmpas a chysylltiadau cludiant cyhoeddus gwael. Sut bydd HSBC yn darparu ar gyfer y cwsmaeriaid hyn yn y dyfodol?

"Does neb y cefnogi cau banciau a bydd Plaid Cymru'n casglu enwau ar ddeiseb yn gwrthwynebu bwriad HSBC yn yr wythnosau i ddod."

Mae Ms Wood hefyd yn gwrthwynebu'r bwriad i gau Banc Lloyd yn y Porth. "Mae'r bwriad i gau cangen Banc Lloyd yn y Porth yn newyddion drwg pellach i'r dref." ebe Ms Wood. "Wrth siarad â masnachwyr dros y Nadolig, rwy'n gwybod mor hanfodol yw canghennau banciau i ffyniant canol trefi, ac felly mae colli dwy ohonynt yn newyddion ofnadwy."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.