Plaid Cymru'n Arwain Ymgyrch i Arbed Canghennau Banciau yn y Rhondda

HSBC_small.jpg 

Mae Plaid Cymru'n ennill cefnogaeth o'r Porth a Threorci yn ei hymdrech i rwystro Banc HSBC rhag cau ei changhennau.

Mae Plaid Cymru yn casglu enwau i rwystro'r banc rhyngwladol rhag cau ei holl ganghennau yn y Rhondda.  Os daw'r bwriad i rym, bydd rhaid i gwsmeriaid deithio i Bontypridd i dderbyn gwasanaethau dros y cownter.

Mae Arweinydd Plaid Cymru, sy'n byw yn y Rhondda, wedi sgrifennu at y cwmni yn dweud bod eu bwriadau'n annerbyniol ac yn bradychu teyrngarwch cwsmeriaid i HSBC dros flynyddoedd lawer.

Dywedodd Ms. Wood: "Mae'n eironig bod HSBC yn galw ei hun yn 'Fanc Lleol y Byd' pan yw eu hymrwymiad i gymunedau fel Treorci a'r Porth yn amheus, a dweud y lleiaf.

"Mewn mannau fel y Rhondda, mae canghennau banciau'n hanfodol i bobl sy'n dod i'r dre yn arbennig i fancio am nad oes ganddynt gyfrifiadur neu fynediad i'r we i fancio ar-lein.

"Mae'r cwsmeriaid teyrngar hyn hefyd yn gwario eu harian mewn siopau cyfagos ac o ganlyniad bydd cau'r banciau'n yn siwr o effeithio ar fasnach yn y ddwy dref.

"Byddaf yn siarad ar ran etholwyr yn y ddwy dre gan ddweud bod cau canghennau'n annerbyniol. Yn barod, mae'r cymunedau hyn wedi colli gormod."

Mae deiseb wedi ei threfnu, ac yn barod bu Leanne a chefnogwyr Plaid Cymru ar y strydoedd yn casglu enwau i wrthwynebu cau canghennau.

Dywedodd cynghorydd Plaid Cymru Treorci, Cennard Davies [yn y llun gyda Leanne] fod llawer o'i etholwyr yn poeni bod HSBC yn ymadael â'r dre.

"Treorci yw un o drefi mwyaf bywiog y cymoedd, ond mae penderfyniadau fel hyn yn bygwth yr economi leol," dywedodd y Cyngh. Davies. "Dyw llawer o gwsmeriaid hŷn HSBC y siaradais i â nhw ddim yn gyfarwydd â thrin cyfrifiaduron ac felly, dyw bancio ar-lein ddim yn opsiwn. Hefyd, byddai teithio i Bontypridd yn anodd i rai oherwydd problemau symud o gwmpas a chysylltiadau cludiant cyhoeddus gwael. Sut bydd HSBC yn darparu ar gyfer y cwsmaeriaid hyn yn y dyfodol?

"Does neb y cefnogi cau banciau a bydd Plaid Cymru'n casglu enwau ar ddeiseb yn gwrthwynebu bwriad HSBC yn yr wythnosau i ddod."

Mae Ms Wood hefyd yn gwrthwynebu'r bwriad i gau Banc Lloyd yn y Porth. "Mae'r bwriad i gau cangen Banc Lloyd yn y Porth yn newyddion drwg pellach i'r dref." ebe Ms Wood. "Wrth siarad â masnachwyr dros y Nadolig, rwy'n gwybod mor hanfodol yw canghennau banciau i ffyniant canol trefi, ac felly mae colli dwy ohonynt yn newyddion ofnadwy."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.