AC y Rhondda yn Annog Gweithredu i Wella Signal Ffonau Symudol

 MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar i bobl gymryd rhan mewn prosiect i wella derbyniad ffonau symudol yn yr ardal.

Mae Ofcom wedi lansio ap fydd yn ceisio ymchwil torfol gan ddefnyddwyr ffonau clyfar Android i gael gwell data am dderbyniad ffonau symudol, pa mor ddibynadwy yw galwadau llais, perfformiad band eang symudol a phrofiadau ac arferion defnyddwyr.

Caiff y wybodaeth ei fwydo i amrywiol brosiectau ymchwil Ofcom, gan gynnwys astudiaeth newydd yn cymharu ansawdd gwasanaeth cwmniau telegyfathrebu yng ngwanwyn 2017.

Dywedodd Ms Wood o Benygraig fod yr ap yn gyfle i wella signal ffonau symudol ar hyd a lled y Rhondda.

“Mae llawer o bobl yn y Rhondda dan anfantais oherwydd derbyniad gwael ffonau symudol yn eu hardal,” meddai Ms Wood.  “Gall hyn fod yn rhwystredig iawn, yn enwedig i’r sawl sy’n dibynnu ar eu ffonau symudol at ddibenion gwaith. 

“Os bydd digon o bobl yn y Rhondda yn llawrlwytho’r ap hwn ac yn bwydo i mewn i’r prosiect torfol hwn, rwy’n gobeithio y gorfodir cwmniau ffonau symudol i weithredu, ac y mae’n hen bryd i hyn ddigwydd. 

“Mewn llefydd fel Cwmparc, lle mae cynghorwyr lleol Plaid Cymru eisoes wedi cynnal arolwg yn amlygu anfodlonrwydd â’u signal ffonau symudol, mae gwir angen gwella’r signal. 

“Mae’r un peth yn wir am lawer ardal arall yn y Rhondda. Yn y Porth er enghraifft, lle mae swyddfa f’etholaeth i, mae problemau gyda derbyniad ffonau symudol. 

“Nid yw’r sefyllfa bresennol yn dda i bobl y Rhondda ac nid yw’n dda i fusnesau lleol chwaith. Mae angen ei wella, ac y mae’r prosiect hwn yn un ffordd i ni amlygu’r gwasanaeth gwael a gawn yn y Rhondda.”

Mae modd llawrlwytho’r ap, sef Ofcom Mobile Research, o’r Google app store trwy glicio ar y ddolen hon: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.p3group.insight.ofcomresearch


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.