Leanne yn Cychwyn Deiseb i Wrthdroi’r Penderfyniad “Chwerthinllyd” i Gael Trenau Modern Heb Doiledau

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood wedi cychwyn deiseb i geisio cael toiledau ar y genhedlaeth nesaf o drenau a gynllunnir ar gyfer lein Treherbert i Gaerdydd.

Mae AC y Rhondda wedi datgelu penderfyniad y Llywodraeth Lafur i osod trenau ar lein arfaethedig y Metro fydd heb gyfleusterau toiled. Yn hytrach, dywedodd y Prif Weinidog Llafur y buasent yn uwchraddio cyfleusterau mewn gorsafoedd i deithwyr adael y gwasanaeth pan fydd angen iddynt ddefnyddio’r tŷ bach, wedi dweud wrth Ms Wood i ddechrau y byddai toiledau ar lein Treherbert.

Dywedodd Ms Wood fod y penderfyniad hwn yn “chwerthinllyd” ac y byddai’n cael yr effaith fwyaf ar bobl anabl, merched beichiog ac unrhyw un sydd â chyflwr meddygol sy’n golygu bod yn rhaid iddynt fynd i’r toiled yn aml.

Dywedodd: “Mae’r gwahanol Lywodraethau Llafur yng Nghymru wedi esgor ar ambell i syniad dwl dros y blynyddoedd, ond mae methu â rhoi toiledau ar drenau ymhlith y gwaethaf ohonyn nhw.

“Mae’n chwerthinllyd disgwyl i bobl ddod oddi ar drenau i ddefnyddio’r toiled ac yna aros i’r gwasanaeth nesaf i fwrw ymlaen â’u taith. Mae rhai yn dweud fod Metro yn gweithio’n fwy fel system o drenau tanddaearol, ond nid dinas ydym ni, a dyw’r trenau ddim yn dod mor aml â hynny.

“Pan fydd pobl yn dal trên i’r gwaith, er enghraifft, mae’n rhaid iddynt allu mynd yno’n syth. Allan nhw ddim chwarae o gwmpas yn gadael ac yn mynd ar drenau er mwyn mynd i’r tŷ bach.

“Rwyf wedi cael nifer o bobl yn cysylltu â mi mewn anghrediniaeth a dicter fod hyn yn digwydd mewn gwirionedd. Dywedwyd wrthym y byddai ein gwasanaethau trenau yn gwella, ond mae pobol yn holi, a yw hyn yn wir yn gynnydd?

“Rwyf yr un mor anghrediniol a dig, a dyna pam fy mod eisiau i gynifer o bobl ag sydd modd lofnodi’r ddeiseb hon er mwyn i ni allu dwyn cymaint o bwysau ag sydd modd ar y Llywodraeth Lafur i newid eu meddwl.

“Rwyf eisoes yn codi’r mater hwn yn aml yn y Senedd – byddai’n wych pe gellid cefnogi hyn gyda llofnodion pobl y Rhondda.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.