Leanne yn Cychwyn Deiseb i Wrthdroi’r Penderfyniad “Chwerthinllyd” i Gael Trenau Modern Heb Doiledau

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Leanne Wood wedi cychwyn deiseb i geisio cael toiledau ar y genhedlaeth nesaf o drenau a gynllunnir ar gyfer lein Treherbert i Gaerdydd.

Mae AC y Rhondda wedi datgelu penderfyniad y Llywodraeth Lafur i osod trenau ar lein arfaethedig y Metro fydd heb gyfleusterau toiled. Yn hytrach, dywedodd y Prif Weinidog Llafur y buasent yn uwchraddio cyfleusterau mewn gorsafoedd i deithwyr adael y gwasanaeth pan fydd angen iddynt ddefnyddio’r tŷ bach, wedi dweud wrth Ms Wood i ddechrau y byddai toiledau ar lein Treherbert.

Dywedodd Ms Wood fod y penderfyniad hwn yn “chwerthinllyd” ac y byddai’n cael yr effaith fwyaf ar bobl anabl, merched beichiog ac unrhyw un sydd â chyflwr meddygol sy’n golygu bod yn rhaid iddynt fynd i’r toiled yn aml.

Dywedodd: “Mae’r gwahanol Lywodraethau Llafur yng Nghymru wedi esgor ar ambell i syniad dwl dros y blynyddoedd, ond mae methu â rhoi toiledau ar drenau ymhlith y gwaethaf ohonyn nhw.

“Mae’n chwerthinllyd disgwyl i bobl ddod oddi ar drenau i ddefnyddio’r toiled ac yna aros i’r gwasanaeth nesaf i fwrw ymlaen â’u taith. Mae rhai yn dweud fod Metro yn gweithio’n fwy fel system o drenau tanddaearol, ond nid dinas ydym ni, a dyw’r trenau ddim yn dod mor aml â hynny.

“Pan fydd pobl yn dal trên i’r gwaith, er enghraifft, mae’n rhaid iddynt allu mynd yno’n syth. Allan nhw ddim chwarae o gwmpas yn gadael ac yn mynd ar drenau er mwyn mynd i’r tŷ bach.

“Rwyf wedi cael nifer o bobl yn cysylltu â mi mewn anghrediniaeth a dicter fod hyn yn digwydd mewn gwirionedd. Dywedwyd wrthym y byddai ein gwasanaethau trenau yn gwella, ond mae pobol yn holi, a yw hyn yn wir yn gynnydd?

“Rwyf yr un mor anghrediniol a dig, a dyna pam fy mod eisiau i gynifer o bobl ag sydd modd lofnodi’r ddeiseb hon er mwyn i ni allu dwyn cymaint o bwysau ag sydd modd ar y Llywodraeth Lafur i newid eu meddwl.

“Rwyf eisoes yn codi’r mater hwn yn aml yn y Senedd – byddai’n wych pe gellid cefnogi hyn gyda llofnodion pobl y Rhondda.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.