Gallai diffibriliwr newydd i’r Rhondda achub bywydau - Leanne

20180727_110354.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi helpu i ddadorchuddio’r diffibriliwr cyntaf i’w thref enedigol.

Cymerodd yr AC sy’n byw ym Mhenygraig ran mewn seremoni ddadorchuddio gyda’r Parchedig Haydn England-Simon yng nghartref parhaol y cyfarpar, ar wal hen swyddfa Cymunedau’n Gyntaf nesaf at yr hen lyfrgell ar stryd fawr y dref - Heol Tylacelyn.

Dywedodd Ms Wood fod y diffibriliwr yn rhywbeth allasai fod wedi achub bywyd ei mam-gu petai wedi bod ar gael yn 2002 pan gafodd drawiad ar y galon ar y stryd ym Mhenygraig 16 mlynedd yn ôl.

“Carwn ddiolch i bawb a gododd arian i achosi i hyn ddigwydd,” meddai Ms Wood. “Mae Calonnau Cymru, cynulleidfa St Barnabas a thrydanwr lleol a’i gosododd am ddim oll wedi dod ynghyd i sicrhau fod gan Benygraig ddiffibriliwr bellach.”

Ychwanegodd: “Mae gennym gyfraddau uchel o gyflyrau’r galon yma yn y Rhondda – bu farw fy magu yn ei chwedegau cynnar o drawiad ar y galon ar y stryd ym Mhenygraig yn ôl yn 2002 – petai gennym ddiffibriliwr, gallai ei bywyd hi a llawer eraill yn hawdd fod wedi eu hachub.

“Mae problemau’r galon wedi effeithio ar gymaint o’n teuluoedd. Mae angen i ni oll sicrhau fel cymuned ein bod yn edrych ar ôl y darn hanfodol hwn o gyfarpar a’n bod yn dod yn gyfarwydd ag ef fel ein bod yn gwybod beth i’w wneud petai argyfwng yn digwydd.”

Meddai Cynghorydd Plaid Cymru dros Benygraig Josh Davies, ar ôl y seremoni: “Hoffwn ddiolch i bawb yn St Barnabas am godi’r arian hwn. Mae’n wych gweld y gymuned yn dod ynghyd fel hyn. Mae’r diffibriliwr hwn yno am reswm. Os bydd argyfyngau yn codi, mae modd ei ddefnyddio yn awr ac fe allai achub bywyd.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.