Arweinydd Plaid Cymru yn falch o focsiwr lleol am ennill teitl Prydeinig

 Penygraigboxeredit1.JPG

Mae AC y Rhondda AM Leanne Wood wedi mynegi balchder gyda llwyddiannau bocsiwr amatur ifanc o’i thref enedigol sydd newydd ennill y teitl Prydeinig.

Enillodd Rhys Edwards, sydd newydd gael ei ben-blwydd yn 17, y teitl Prydeinig i focswyr pwysau ysgafn dan 19 oed dros y penwythnos wedi ennill mewn twrnameint yn Rotherham yn erbyn dau wrthwynebydd called a mwy profiadol o Loegr, Mark Chamberlain yn y rownd gynderfynol, a Ben Marksby yn y rownd derfynol.

Mae Rhys yn cael ei hyfforddi gan ei dad, Mansel, a John Wynne yng Nghlwb Bocsio Amatur ar Heol Hendrecafn ym Mhenygraig.

Mae’r gampfa wedi hen arfer â llwyddiant gan fod Rhys eisoes wedi ennill y teitl Cymreig, ac y mae ei frawd iau Iestyn hefyd yn dal teitl Cymreig.

Mae’r bocsiwr proffesiynol pwysau canol Liam Williams, a gollodd mewn gornest ddadleuol yn gynharach mis yma yn erbyn Liam Smith, hefyd yn un o gynhyrchion y gampfa.

Dywedodd Ms Wood, sy’n byw’n agos at y gampfa, fod ennill y teitl yn rhywbeth y gallai’r gampfa, Penygraig a’r Rhondda gyfan ymfalchïo ynddo.

“Mae Rhys a’r tîm y tu ôl iddo wedi dangos beth sy’n bosib trwy waith called ac ymrwymiad,” meddai Leanne. “Yr oedd yn erbyn y gwrthwynebwyr gorau y gallai’r DG gynnig ac fe’u trechodd, er ei fod yn iau ac yn llai profiadol.

“Gwnaed hyn oll o ganlyniad i oriau meithion o waith called mewn campfa focsio fechan yn y Rhondda. Mae’n stori ryfeddol ac yn un sy’n haeddu ei dathlu, nid yn lleol yn unig, ond ledled Cymru hefyd. Gwn fod tad Rhys, Mansel, a gweddill y teulu yn falch eithriadol…. ac mae ganddynt le i fod yn falch.”

Ychwanegodd: “Os bydd Rhys, a’i frawd Iestyn, yn dal ati gyda’r un ymroddiad maent wedi’i ddangos hyd yma, fe fyddant yn mynd yn bell iawn yn y gamp. Rwy’n dymuno’r gorau iddynt ac yn gobeithio y gallant ddal ati i roi’r Rhondda ar y map ym myd y campau.”

Dywedodd Mansel Edwards: “Allen ni ddim bod yn fwy balch fel teulu. Mae e wedi gweithio’n galed ac mae’n fachgen da. Hoffwn ddiolch i’r holl fois yn y gampfa am gefnogi Rhys ac rwyf hefyd eisiau diolch i’r busnesau lleol sydd wedi ei helpu gyda nawdd.

“Rwyf eisiau talu teyrnged hefyd i John. Ei nod oedd hyfforddi pencampwr Prydeinig, ac mae wedi llwyddo i wneud hynny nawr wedi mwy na 40 mlynedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.