Arweinydd Plaid Cymru yn falch o focsiwr lleol am ennill teitl Prydeinig

 Penygraigboxeredit1.JPG

Mae AC y Rhondda AM Leanne Wood wedi mynegi balchder gyda llwyddiannau bocsiwr amatur ifanc o’i thref enedigol sydd newydd ennill y teitl Prydeinig.

Enillodd Rhys Edwards, sydd newydd gael ei ben-blwydd yn 17, y teitl Prydeinig i focswyr pwysau ysgafn dan 19 oed dros y penwythnos wedi ennill mewn twrnameint yn Rotherham yn erbyn dau wrthwynebydd called a mwy profiadol o Loegr, Mark Chamberlain yn y rownd gynderfynol, a Ben Marksby yn y rownd derfynol.

Mae Rhys yn cael ei hyfforddi gan ei dad, Mansel, a John Wynne yng Nghlwb Bocsio Amatur ar Heol Hendrecafn ym Mhenygraig.

Mae’r gampfa wedi hen arfer â llwyddiant gan fod Rhys eisoes wedi ennill y teitl Cymreig, ac y mae ei frawd iau Iestyn hefyd yn dal teitl Cymreig.

Mae’r bocsiwr proffesiynol pwysau canol Liam Williams, a gollodd mewn gornest ddadleuol yn gynharach mis yma yn erbyn Liam Smith, hefyd yn un o gynhyrchion y gampfa.

Dywedodd Ms Wood, sy’n byw’n agos at y gampfa, fod ennill y teitl yn rhywbeth y gallai’r gampfa, Penygraig a’r Rhondda gyfan ymfalchïo ynddo.

“Mae Rhys a’r tîm y tu ôl iddo wedi dangos beth sy’n bosib trwy waith called ac ymrwymiad,” meddai Leanne. “Yr oedd yn erbyn y gwrthwynebwyr gorau y gallai’r DG gynnig ac fe’u trechodd, er ei fod yn iau ac yn llai profiadol.

“Gwnaed hyn oll o ganlyniad i oriau meithion o waith called mewn campfa focsio fechan yn y Rhondda. Mae’n stori ryfeddol ac yn un sy’n haeddu ei dathlu, nid yn lleol yn unig, ond ledled Cymru hefyd. Gwn fod tad Rhys, Mansel, a gweddill y teulu yn falch eithriadol…. ac mae ganddynt le i fod yn falch.”

Ychwanegodd: “Os bydd Rhys, a’i frawd Iestyn, yn dal ati gyda’r un ymroddiad maent wedi’i ddangos hyd yma, fe fyddant yn mynd yn bell iawn yn y gamp. Rwy’n dymuno’r gorau iddynt ac yn gobeithio y gallant ddal ati i roi’r Rhondda ar y map ym myd y campau.”

Dywedodd Mansel Edwards: “Allen ni ddim bod yn fwy balch fel teulu. Mae e wedi gweithio’n galed ac mae’n fachgen da. Hoffwn ddiolch i’r holl fois yn y gampfa am gefnogi Rhys ac rwyf hefyd eisiau diolch i’r busnesau lleol sydd wedi ei helpu gyda nawdd.

“Rwyf eisiau talu teyrnged hefyd i John. Ei nod oedd hyfforddi pencampwr Prydeinig, ac mae wedi llwyddo i wneud hynny nawr wedi mwy na 40 mlynedd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.