Gorlifo eto yn y Rhondda yn ‘Annerbyniol’, medd Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Wrth ymateb i’r newyddion fod Pentre wedi dioddef llifogydd am y pedwerydd tro eleni, dywedodd AS y Rhondda Leanne Wood: “Rwy’n gandryll ac yn ddig iawn fod gorlifo wedi digwydd eto fyth yn Pentre.

“Mae’n dorcalonnus i’r bobl yn y cartrefi a ddioddefodd fod yn rhaid iddynt fynd trwy loes y llifogydd unwaith eto. Mae’n hollol annerbyniol i bawb sy’n rhan o hyn. Heno, rwyf wedi bod mewn cysylltiad â swyddogion Dŵr Cymru ynghylch hyn.

“Mae hyn yn cryfhau galwad Plaid Cymru am ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i achosion y llifogydd hyn – rhaid i ni fynd at wraidd y broblem hon sy’n digwydd dro ar ôl tro. Hyd yma, mae’r awdurdodau wedi gwrthwynebu ein galwadau, ond mae miloedd o bobl wedi cefnogi’r alwad trwy lofnodi ein deiseb.” 

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.