Leanne yn Cyfarfod ag Ymgyrchwyr o Gyn-löwyr

Miners_Pensions_pic.jpg

Cyfarfu AC Cwm Rhondda â grŵp o gyn-löwyr sy'n ymladd dros iawnderau pensiynau.

Ymwelodd Leanne â'r dynion, ynghyd â'i chyd-aelodau, Bethan Jenkins a Delyth Jewell wrth iddynt baratoi i fynd â'u brwydr i San Steffan er mwyn rhwystro Llywodraeth y DU rhag cymryd rhagor o arian o gronfa bensiwn cyn-löwyr.

Ar ôl tair blynedd o waith caled, mae'r cyn-löwyr newydd gyrraedd eu nod o gael 100,000 i lofnodi deiseb. Eu gobaith nawr yw newid telerau'r gronfa bensiwn a gytunwyd rhwng Undeb Cenedlaethol y Glöwyr a Llywodraeh y DU yn sgil preifateiddio'r diwydiant glo.

Yn dâl am warantu dau gynllun pensiwn - Cynllun Pensiwn y Glöwyr a Chynllun Pensiwn Ymddeol Staff Glo Prydain - credir bod Llywodraeth y DU wedi hawlio dos £10 biliwn ar ôl i'r pensiynau berfformio'n well na'r disgwyl.

Mae'r ymgyrchwyr yn galw am i lai o arian fynd i'r Trysorlys a mwy i bocedi cyn-löwyr.

Dywedodd Ms Wood fod: "Ymgyrch y grŵp bach hwn o gyn-löwyr wedi bod yn ysbrydoledig. Mae hi wedi tanio dychymyg pobl ar draws y trefi a phentrefi niferus yr ymwelwyd â nhw dros y tair blynedd ddiwethaf er mwyn casglu 100,000 o enwau.

"Mae'r rhain yn grŵp o wŷr sy'n gyfarwydd ag unoliaeth, gwaith caled a dycnwch ac felly, ni ddylai ein synnu eu bod wedi cyrraedd eu nod o gasglu 100,000 o enwau.

Mae cyfiawnder o'u plaid a gobeithiaf y bydd Llywodraeth y DU yn gwrando'n ofalus ar eu pwyntiau rhesymol."

Ychwanegodd Leanne: "Roedd hon yn ymgyrch oedd yn agos at galon fy niweddar gyd-aelod annwyl, Steffan Lewis. Pan gafodd Steffan ei ethol, bu'r ymgyrch hon yn flaenoriaeth bwysig ganddo ac roedd yn galonogol i glywed y dynion hyn yn datgan faint o wahaniaeth y gwnaeth Steffan. Dyma gynhysgaeth arall o fywyd byr ond arwyddocaol Steffan."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.