Leanne yn Cyfarfod ag Ymgyrchwyr o Gyn-löwyr

Miners_Pensions_pic.jpg

Cyfarfu AC Cwm Rhondda â grŵp o gyn-löwyr sy'n ymladd dros iawnderau pensiynau.

Ymwelodd Leanne â'r dynion, ynghyd â'i chyd-aelodau, Bethan Jenkins a Delyth Jewell wrth iddynt baratoi i fynd â'u brwydr i San Steffan er mwyn rhwystro Llywodraeth y DU rhag cymryd rhagor o arian o gronfa bensiwn cyn-löwyr.

Ar ôl tair blynedd o waith caled, mae'r cyn-löwyr newydd gyrraedd eu nod o gael 100,000 i lofnodi deiseb. Eu gobaith nawr yw newid telerau'r gronfa bensiwn a gytunwyd rhwng Undeb Cenedlaethol y Glöwyr a Llywodraeh y DU yn sgil preifateiddio'r diwydiant glo.

Yn dâl am warantu dau gynllun pensiwn - Cynllun Pensiwn y Glöwyr a Chynllun Pensiwn Ymddeol Staff Glo Prydain - credir bod Llywodraeth y DU wedi hawlio dos £10 biliwn ar ôl i'r pensiynau berfformio'n well na'r disgwyl.

Mae'r ymgyrchwyr yn galw am i lai o arian fynd i'r Trysorlys a mwy i bocedi cyn-löwyr.

Dywedodd Ms Wood fod: "Ymgyrch y grŵp bach hwn o gyn-löwyr wedi bod yn ysbrydoledig. Mae hi wedi tanio dychymyg pobl ar draws y trefi a phentrefi niferus yr ymwelwyd â nhw dros y tair blynedd ddiwethaf er mwyn casglu 100,000 o enwau.

"Mae'r rhain yn grŵp o wŷr sy'n gyfarwydd ag unoliaeth, gwaith caled a dycnwch ac felly, ni ddylai ein synnu eu bod wedi cyrraedd eu nod o gasglu 100,000 o enwau.

Mae cyfiawnder o'u plaid a gobeithiaf y bydd Llywodraeth y DU yn gwrando'n ofalus ar eu pwyntiau rhesymol."

Ychwanegodd Leanne: "Roedd hon yn ymgyrch oedd yn agos at galon fy niweddar gyd-aelod annwyl, Steffan Lewis. Pan gafodd Steffan ei ethol, bu'r ymgyrch hon yn flaenoriaeth bwysig ganddo ac roedd yn galonogol i glywed y dynion hyn yn datgan faint o wahaniaeth y gwnaeth Steffan. Dyma gynhysgaeth arall o fywyd byr ond arwyddocaol Steffan."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.