Leanne Wood yn Canmol Tafarn am Ennill Bri

 edit1.JPG

Mae AC Cwm Rhondda, Leanne Wood, wedi canmol tafarn leol sydd wedi ennill dwy wobr bwysig yn y diwydiant.

Dyfarnwyd tafarn y Pencelli, Treorci yn 'Tafarn y Flwyddyn 2017' ym Morgannwg Ganol gan CAMRA [Yr Ymgyrch dros Gwrw Go-Iawn]. Ar ben hyn, enillon nhw wobr y sir am Dafarn Seidr a Pherai'r Flwyddyn 2017.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r dafarn, sy'n cael ei rhedeg gan Neil a Mary Fisher, gael ei gwobrwyo gan CAMRA. Y llynedd, ond 18 mis ar ôl ailagor, hon oedd y dafarn gyntaf yn y Rhondda i'w henwi'n Dafarn y Flwyddyn yn y sir gan CAMRA.

Dywedodd Ms Wood, sy'n aelod o CAMRA: "Mae'r wobr hon yn gwbl haeddiannol o gofio'r gwaith caled a wnaed gan Neil, Mary a'u holl deulu i adfer busnes y Pencelli. Maen nhw wedi creu awyrgylch cynnes, croesawgar yn y dafarn sy wedi tyfu'n ganolfan bwysig i'r gymuned.

"Tystiolaeth amlwg i hyn yw'r ffaith bod criw da o bobl yn cwrdd yno fel arfer. Fel un sy'n hoff iawn o gwrw go iawn, rwyf bob amser yn edrych ymlaen at weld pa ddewis o gwrw sydd ar gael. Yn aml, cewch rywbeth lleol, fel cwrw gwych Cwm Rhondda a gynhyrchir ar fferm Y Fforch, Treorci.

"Rwy'n dymuno pob llwyddiant i'r teulu i'r dyfodol. Rwy'n siwr y daw mwy o wobrau i'w rhan ond iddynt bara ar yr un llwybr."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.