Leanne Wood yn Canmol Tafarn am Ennill Bri

 edit1.JPG

Mae AC Cwm Rhondda, Leanne Wood, wedi canmol tafarn leol sydd wedi ennill dwy wobr bwysig yn y diwydiant.

Dyfarnwyd tafarn y Pencelli, Treorci yn 'Tafarn y Flwyddyn 2017' ym Morgannwg Ganol gan CAMRA [Yr Ymgyrch dros Gwrw Go-Iawn]. Ar ben hyn, enillon nhw wobr y sir am Dafarn Seidr a Pherai'r Flwyddyn 2017.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r dafarn, sy'n cael ei rhedeg gan Neil a Mary Fisher, gael ei gwobrwyo gan CAMRA. Y llynedd, ond 18 mis ar ôl ailagor, hon oedd y dafarn gyntaf yn y Rhondda i'w henwi'n Dafarn y Flwyddyn yn y sir gan CAMRA.

Dywedodd Ms Wood, sy'n aelod o CAMRA: "Mae'r wobr hon yn gwbl haeddiannol o gofio'r gwaith caled a wnaed gan Neil, Mary a'u holl deulu i adfer busnes y Pencelli. Maen nhw wedi creu awyrgylch cynnes, croesawgar yn y dafarn sy wedi tyfu'n ganolfan bwysig i'r gymuned.

"Tystiolaeth amlwg i hyn yw'r ffaith bod criw da o bobl yn cwrdd yno fel arfer. Fel un sy'n hoff iawn o gwrw go iawn, rwyf bob amser yn edrych ymlaen at weld pa ddewis o gwrw sydd ar gael. Yn aml, cewch rywbeth lleol, fel cwrw gwych Cwm Rhondda a gynhyrchir ar fferm Y Fforch, Treorci.

"Rwy'n dymuno pob llwyddiant i'r teulu i'r dyfodol. Rwy'n siwr y daw mwy o wobrau i'w rhan ond iddynt bara ar yr un llwybr."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.